Krig mot dyr, planter og naturen

Det er akkurat nå – i skrivende stund, 60 aktive skogbranner i Sverige.
Det er mange store tragedier i dette – for dyr, mennesker, trær og planter, og deres habitater. Tenk på alle de dyra som har unger, reder osv, ikke alle kan flykte – mange dør nok i de enorme brannene. Folk blir evakuert fra flere små byer i Sverige, der branner er helt ute av kontroll.
Før dette har tørken herjet siden begynnelsen av Mai, med tropevarme både i Norge og Sverige, nesten ikkke regn – dårligere avlinger til bøndene og masse-slakting av dyr er en konsekvens av dette. Gresset gresset er for tørt og uten næring. Dette rammer også ville dyr.
Det snakkes om at mange elg, hjort, rådyr, pinnsvin osv, dør pga mangel på vann og næring, og at de som overlever blir så svakelige, at de får vanskeligere med å overleve vinteren. Enten vil disse ikke få avkom eller få avkom som er svakere, har det blitt sagt av eksperter.
Om det ikke kommer skikkelig med vann i form av regn snart, vil det bli nasjonal krise, både i Norge og Sverige. For ikke å snakke om, stor prisøkning på f eks strøm og matvarer. Så vi må betale for dette bokstavelig og på mange måter.
Naturen dør pga tørken, stod det i en artikkel jeg leste, og at det aldri har vært slike tilstander i Norge og Sverige i manns minne.
tørke
BER DERE ALLE OM Å SETTE UT FRISKT VANN TIL DYR OG FUGLER!
At det er tørt er en ting, men skogbranner oppstår ikke av seg selv heller. Tenker på hvordan skogbrannet herjet i Polen, USA og Canada i uker og måneder, bl a, etter rette linjer og på merkelige måter. Husene ble brent noen steder og skogen stod – det ligger mye merkelig dokumentasjon på nett dersom det ikke er fjernet.
Dette det var i bl a USA. Skulle ikke forundre meg om det er enda mer menneske-skapt enn man tror, at det er del av en skjult krig – silent war. Det finnes faktisk våpen som kan gjøre slikt, og vi bør få all sannhet på bordet om hva som faktisk skjer.
Før dette hadde vi en ekstrem lang og snørik vinter, hvor det også var mer snø enn noengang. Ufattelige mengder førte til at bl a tak brøt sammen på hus og campingvogner osv. Dyr døde i så stort antall at man brukte brøytebil for å måke dem sammen, det gjaldt bl a rådyr, som hadde sultet ihel. Samtidig kom det FORBUD mot å hjelpe dyra gjennom vinteren ved å mate..
SAMTIDIG slaktet man ned hele bestander av villrein og hjort mange steder, totalt renset ut, fløy ut de døde dyrene med helikopter så det var vondt å se på for folk. Dette var pga en liten prosent skrantesyke. Men de sier intet om at det kan ramme sau når de nå beiter i de samme områdene?
SAMTIDIG jaktet man ned og drepte flere rovdyr, ulv, gaupe, jerv og rev enn noensinne.
Rypa er nesten utryddet og ses ikke mer når man er i fjellet, den er rødlistet! Likevel snakker noen om å jakte rype! En del av de som jaktet reinsdyr vil da istedet jakte rype, nå som reinsdyrene er vekk. Ja da får man vel utryddet den helt..
Måkene invaderer byer og søppelfyllinger og skytes og jages av dragefugler som settes på nesten alle hus i byene. Måkene er
faktisk også rødlistet og strever for å overleve, bla fordi vi har fisket opp mye av det den spiste og intet kastes ut igjen på sjøen, av fiske-avfall som før. Så blir folk irriterte på måkene, som strever for å overleve, så godt de kan.
Istedet for å skyte eller jage dem burde vi forsøke å forstå, se sammenhenger og hjelpe dem. De forlater ikke sine fuglefjell og habitat om de ikke er tvunget. Man kunne kanskje mate dem der, og slippe fiskeavfall ut igjen, på slike plasser, så kunne de være der de er vant med å være og ønsker å være. De som har imot måker kan være med å spleise på dette foreslå en FB- venn av meg igår, og det var et godt forslag.
Dette er bare NOEN momenter, flere kunne vært nevnt, jeg tror rett og slett ikke noe på at dette er tilfeldig, disse tingene henger sammen og hensikten ser ut til å være å ødelegge flora og fauna, det sprøytes også gift både på det vi spiser og i naturen, trærne rammes og dør av stadig flere sykdommer.
Visse treslag, bl a selje, rogn, einer osv, er i ferd med å tape kampen mot spesifikke sykdommer som rammer dem. Man er redd for Sveriges furuer nå, pga en ny sykdom som begynte å spre seg fra et område rett ved Arlanda flyplass..
Nå burde jeg hatt en rekke linker med dokumentasjon osv, jeg kommer med det senere, pga knapp tid, men følte veldig sterkt for å få sagt disse ord nå.
Skal jobbe videre med dette, så fort jeg får tid,  kom gjerne med tanker og momenter for videre arbeid i kommentarfeltet. Hva tenker andre om dette?
Uansett årsak, NATUREN DØR og det er konsekvenser av menneskers verk.
Nå må vi som ser dette vise ansvar og be andre om å vise tilsvarende ansvar.
24 grader på Nordpolen, får konsekvenser, snø smelter, havet stiger:

naturk
av lysetfranord

Berit Ås, en levende legende – som vår alles kloke bestemor :-)

berit ås

Berit Ås, en levende legende.  pioneer, rebell, aktivist, feminist 🙂

Den formidable damen fyller 90 år 10 April. Det ville vært supert om hun hadde kunnet leve 90 år til, for vi trenger henne virkelig. Hun står på fremdeles, deler med oss av sin klokskap og livsvisdom, ord og tanker, som får oss andre til å tenke og forstå litt mer.

Hun sier at hun vil gjerne holde seg i live for å se hvordan ting går 🙂

Gro Harlem Bruntland snakket en gang om «nabokjerringa» – at man skulle bry seg, det kan bety å bry seg om hverandre, se dersom noen ikke har det bra  positivt sett, men det kan også bety å blande seg i andres liv, eller f eks angi sine naboer til myndigetene.

Berit Ås er definitivt ikke «nabokjerringa» – tvert om – hun er mer som en klok bestemor for oss alle, som vil oss vel. Hun er opptatt de større spørsmål og linjer, enn å bry seg med naboer. Hun fungeer som en klok bestemor også for de som aldri har tenkt over eller oppdaget henne. Fordi hun tenker på alle menneskers ve og vel, og på naturen og hele kloden som helhet, står på alt hun kan for å bidra til forståelse og gode endringer.

Hun har alltid vært en pioneer, en dame som tenker og forstår klarere enn de fleste, og sier fra, der hvor det trengs – gir gode råd med på veien, og advarer om konsekvenser.

Det er ingen automatikk når det gjelder alder og visdom. Noen har visdom, og kan ha det i tidlig alder, da vil den også øke med årene. Mange har ikke slik visdom, uansett hvor gamle de blir. Mennesker er forskjellige. Berit Ås har både kunnskap og visdom.

Alle kan vi trenge en bestemor med visdom og kunnskap i bøtter og spann, som øser brikker til forståelse og kunnskap, slik at vi alle kan tenke litt mer enn uten slike påminnelser. Siden  og siden slike bestemødre er sjelden og siden mange av oss har mistet våre bestemødre, så er det godt at vi fremdeles har Berit Ås 🙂

beritt

Hun satt også på Stortinget  to perioder, og den gang da det ble oppdaget at selve stortinget var overvåket var det til akkurat hennes kontor ledningene førte 🙂

Traff Berit Ås, og snakket en del med henne på en konferanse for nøyaktig 10 år siden. Det var en konferanse om elektromagnetisk stråling og helse. Hun sa hun hadde tenkt at hun ville gå dit og delta, fordi hun regnet med at der ville hun treffe en del oppegående folk.  Tok det som et kompliment at ønsket å samarbeide med meg videre.  Hun så på meg ved bordet i matpausen og sa: «Du vil leve lenger enn meg» – glemmer aldri det. Man vet aldri, men hun tenkte nok på alder, samt at jeg da kunne være med å kjempe videre, det trengs jo at mange gode folk kjemper og sier fra om det som er galt.

Hun bad meg skrive brev til henne, det ble ikke fulgt opp slik jeg burde, fordi hun ville ha den gang og fremdeles, vanlige brev i posten. Hun gav meg også en mailadresse og skrev mail, men tror ikke jeg fikk svar. Livet var vanskelig på mange måter i de årene, og det ble ikke til at jeg skrev, beklager dette. Det ble rett og slett for mye annet og belastende i livet mitt.

Konferansen var om elektreomagnetisme arrangert av FELO, foreningen for el-ømfintlige. Dette er mennesker som bare er litt mer sensitive eller klar over at teknologien faktisk påvirker vår helse. Egentlig rammer det oss alle, noe både Berit og jeg hadde forstått. Derfor møtte vi opp og deltok for å lære mer og treffe andre som forstod. Bl a går mobiltelefoner på eksakt samme frekvenser som hjernen, og det gjør at den skader og påvirker på forksjellige måter. Dette ble belyst av flere foredragesholdere, samt at det ble dokumentert at det meste av forskning på på området faktisk er bestilt og betalt av mobilprodusentene, nesten uten unntak. Her er info om konferansen dengang:

Elektromagnetisk stråling og arbeidsmiljø
arrangert av FELO med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet
Stråling – en miljøfaktor som treffer oss alle – på arbeid og i fritiden:
Burde myndighetene føre en mer offensiv Føre-var-strategi?
Tid Tirsdag 15. april 2008 Sted: Colosseum kino, sal 3

 

Klikk for å få tilgang til Dagskonferanse%202008%20invitasjon-%7Cfelo%7Ccontent%7Cdownload%7C2692%7C23931%7Cfile%7CDagskonferanse%202008%20invitasjon.pdf.pdf

Husker spesielt EN episode, som rørte mitt hjerte, på denne konferansen.

Olle Johansson – snakket om temaet «Elektromagnetiske felt, vårt immunforsvar, samt funktionsnedsettningen ved el-overfølsomhet. Et innlegg basert på ”The BioInitiative Report» om stråling og helse. » Olle Johansson er docent ved Institutt for neurovitenskap, Karolinska Institutet, Stockholm – iallfall den gang.

Olle var en eldre seriøs og trivelig mann. Han fortalte, ganske oppgitt, hvordan så og si all forskning innen stråling, er bestilt og betalt av f eks mobil-produsentene, teleselskaper osv, som har egeninteresse innen feltet. Han sa at den type seriøse forskning som han forsøkte å bidra til, hadde et problem og det var at det var vanskelig å få finansiering. Han nevnte en internasjonal konferanse, som han så VELDIG gjerne skulle ha dratt til, for å legge frem resultatene fra forskningen i Sverige, men det hadde de ikke økonomi til. DA hørtes en stemme fra salen, fra publikum..
«DU SKAL FÅ PENGER AV MEG, OLLE!»
En kvinne reiste seg, kom frem på podiet og gav ham penger, slik at han skulle få dra på den konferansen, med sitt gode arbeid. Olle ble selvsagt svært glad 🙂
Dette var en våken våken kvinne som den gang var rundt 80 år, men som hadde forstått hvilken trussel strålingen er for fremtidige generasjoner og vår helse og hun gikk frem og gav han penger så han kunne få reise på denne konferansen. Det var helt fantastisk! Virkelig å bry seg og ta ansvar! Den kvinnen var : BERIT ÅS!  Dette rørte mitt hjerte dypt.
Olle fortalte sa at kreft var ikke det verste han hadde funnet i sin forskning at stråling fra elektromagnetiske felt, kunne påføre av sykdom, selv om kreft er svært alvorlig og hvert eneste tilfelle en stor tragedie, både for den som er rammet og familien. Men, sa han, enda mer skremmende er at seriøs forskning på mus, viste at de i 5 generasjon rett og slett ble infertile. Altså det var totalt stopp i videre reproduksjon. Det er all grunn til å tro at dette også vil gjelde andre pattedyr inkludert mennesket. At man kan bli steril eller impotent, eller at testikkelkreft øker dramatisk blant unge menn fordi de har mobilen på lomma er altså en ting, men at hele den menneskelige reproduksjon stopper om 5 generasjoner og at strålingen påvirker gener, er rystende. Dette sa han i 2008.
Istedet for at dette har kommet ut, i media osv slik at folk kunne bli advaart har man man gjort sitt beste for å stemple og stigmatisere Olle ved å gi han mobbepriser osv.
Da jeg fortalte oom musenes infertilitet i 5 generasjon – til min far, reagerte han med å si
at det kanskje kunne være like greit, at alle vi som bruker mobil kunne dø ut, så kan hottentottene og andre buskmenn og kvinner befolke jorden, det kunne muligens være bedre enn dagens samfunn, mente han.
Berit har senere deltatt på flere konferanser om elektromagnetisk stråling. Det var ofte også utenlandske forskere tilstede, hun fortalte senere, om hvor sterkt det var, da  en eldre  forsker som nærmest sto og gråt når han snakket om at han ikke kunne  redde sitt barnebarn fra å pådra seg helseskader, fordi politikerene ikke ville høre på varslene fra hans og mange andre forskeres forskningsresultater. Lett å føle seg maktesløs, når et problem som er reellt og påfører så mange sykdom og død, blir ignorert.
Berit fortalte meg at disse viktige konferansene aldri ble nevnt i aviser aller andre media, hverken før eller etter. Altså viktig info ties ihel.
Hun forteller videre at noen hundre forskere fra flere nasjoner nå har henvendt seg til FN for å få hjelp til at flere land utvikler større varsomhet og kontroll med  elektromagnetisk stråling. Det er bare å håpe at disse kan bli hørt og tatt på alvor.
Berit fortalte oss også noe svært sjokkerende under konferansen. Det gjaldt et vedtak gjort for noen år siden av det norske storting. Utrolig nok ble det vedtatt, at det skulle være lov å tilsette begrensede mengder radioaktivt restavfall i alt mulig som produseres. Eneste unntak hvor det ikke skulle være tillatt, var kosmetikk, barnemat og smykker. Berit fortalte at hun var dypt rystet og sjokkert over vedtaket og hvem som hadde stemt for dette. Hun oppsøkte noen av disse representantene på stortinget og konfronterte dem med vedtaket. Det viste seg da at det ikke hadde forstått noe som helst av hva de faktisk hadde stemt for, vedtatt! Det er igen tvil om at dette er helseskadelig.
Hun sa til meg etterpå – da vi snakket om å gjøre noe for å endre ting:
 
 «Vi kan ikke regne med de, på stortinget, vi får ikke de med oss»
Ja takk, det har hun rett i. De som er på stortinget bryr seg om seg og sin karriære, og tjener helt andre krefter enn folket.
Siden vi begge var vitebegjærlige og søkte kunnskaper også om kontroversielle tema, og ikke var redde for å snakke om, forsøke å få ut info også om kontroversielle ting, spurte jeg Berit om hun hadde opplevd mye sabotasje, tilbakeslag, slik jeg selv har fått erfare. Spurte om hun hadde blitt sabotert eller motarbeidet, hva var hennes erfaring, slik, hun som hadde hatt så mange kontroversielle utspill?

Hun svarte og bekreftet til fulle at det hadde vært mye slikt, spesielt når hun hadde «fått til noe» fått ut viktig info eller kommet skikkelig frem med noe, da pleide det å skje ting som var vanskelig, rett etter. Kunne oppleves som en slags straff. Så man får holde på så mye man makter, sa hun, man kan ikke holde på kontinuerlig men ta pauser iblant for å komme seg til hektene, ellers går det ikke.

Hun tar også opp andre kontroversielle saker, f eks er hun blitt latterliggjort for sitt fokus på Chemtrails, det har vært laget en film om dette, som er sendt på TV, ville gjerne linke den her, men men den er tatt bort fra internett. Dette til tross for at  den ble laget av  en norsk filmporodusent og  fikk en pris på en internasjonal konferanse i japan.

 

ød.jpg

Ang Stråling så eksisterer en forening som heter “Folkets strålevern “,  der  den velutdannede personen Sissel Halmøy i Asker er generalsekretær. Henne kan man også ta kontakt med hvis du vil bli medlem av foreningen eller vil vite mer om hvordan saken om helsefarere ved elektromagnetisk stråling  står idag rundt i ulike land. Hun er veldig kompetent og seriøs. Hun var leder for foreningen Felo i 7 år. Da ble de fratatt midler de hadde fått tidligere, av daværende Arbeiderparti-regjering Stillingen til Sissel Halmøy ble dermed borte. Kurt Oddekalv som så verdien i arbeidet hun gjorde, ansatte henne da i Naturvernforbundet, slik at hun kunne fortsette sitt arbeid.

Sissel Halmøy er bokstavelig alt en strålende dame, hun pleier å si om Statens strålevern at de beskytter strålene og ikke oss som rammes av  dem. Her er link til folkets strålevern:

http://www.folkets-stralevern.no/

Berits datter Inge Ås, som også er en fantastisk og meget klok dame – har laget en gruppe på Facebook, hvor alle som ønsker det kan følge med på Berit Ås sine aktiviteter:

https://www.facebook.com/groups/33261899849/

Her kan man bl a finne info om arbeidet med Berit Ås sitt eget arkiv, samt at det vil være Åpent hus på Asker museum kl.16.-17.00 på Berits 90års dag.  10 April:

dag b

Feirer med foredragsturné – Berit Ås, holdt nylig foredrag i en bokhandel i Oslo. Hun strålte gjennom hele arrangementet,  skrev noen etter dette – og at hun gleder seg nå til å reise rundt og holde foredrag i hele landet. Det har blitt flere slike foredragsturneer tidligere også, bl a om Hersketeknikkene. Kvinneuniversitetet Norden feirer Berit Ås med en serie av arrangementer – i Mosjøen 9. mars, i Bodø 10. og 11. mars og i Oslo i overgangangen mellom august og september.

På sin turne, skal Ås blant annet snakke om #metoo, hersketeknikkene og vegen videre for likestillingen. I tillegg er Kvinneuniversitetet i Norden i gang med å lage ei bok til ære for Berit Ås. Boka har arbeidstittel «Foregangskvinner og kvinnekampens nye utfordringer» og støttes blant annet av Norsk Tjenestemannslag (NTL), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Fritt Ord. Her er om arkivet osv:

https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/berit-as-far-eget-arkiv-og-feirer-90arsjubileum-med-foredragsturn-6.158.534121.12bd6656a7

Mest kjent er hun for at hun observerte og satte ord på begrepet Hersketeknikker.

https://no.wikipedia.org/wiki/De_fem_hersketeknikker

Hun bodde også hos John Lennon og Yoko Ono en periode, da hun var i USA.

Hun fortalte meg faktisk dette, og nevnte at hun ikke hadde forstått hvor spesielt det var. Da hun kom tilbake og ble spurt av noen om hun hadde fått autografen, hadde hun ikke tenkt på å spørre om det.

berit å sss

På Wikipedia står følgende:

Under kvinnekonferansen i New York ble Bitten Modal og Berit Ås invitert til å bo hos Rockemusikeren, som hadde skrevet «Woman Is the Nigger of the World», var en av to mannlige deltakere på konferansen. De bodde i flere dager i leiligheten som kunstnerparet eide ved Cenral Park. Ved avreisen mottok Berit Ås et dedikert eksemplar av Yoko Onos diktsamling Grapefruit. (info hentet fra wikipedia)

Som motstander av norsk medlemskap i EF forlot hun Arbeiderpartiet i etter folkeavstemmingen og ble i 1973 første leder i Demokratiske Sosialister – AIK, en liten utbrytergruppe fra Arbeiderpartiet. Hun ble dermed Norges første kvinnelige partileder.

Da partiet SV ble dannet i 1975 ble hun partiets første leder, en posisjon hun hadde frem til 1976. Hun var nestleder 1976–79 og satt på stortinget for SV fra 1973-77 og deretter vararepresentant 1977–1981.

Mer info om utdanning og andre facts, kan finnes her:

https://no.wikipedia.org/wiki/Berit_%C3%85s

https://www.azlyrics.com/lyrics/johnlennon/womanistheniggeroftheworld.html

Personlig liker jeg denne bedre av Lennon – Woman:

https://www.azlyrics.com/lyrics/johnlennon/woman.html

Da jeg traff henne, ville hun  gjerne samle oppegående kvinner til en kvinne-gruppe. Det gjaldt stråling osv, men jeg bodde ganskel langt unna og den tematikken som jeg visste mest om innen dette, var ikke tema for gruppen. Men jeg forstår at det ble noe av kvinnegruppen likevel:

«En tverrpolitisk kvinnegruppe i Asker har i 3 1/2 år møttes privat og diskutert viktige tema. Berit oppfordrer flere til å gjøre det samme.»

Alle bør lytte til dette nye diktet fra henne, få men sterke ord 

JA VI SELGER DETTE LANDET

Ja vi selger dette landet
som det stiger frem;
skog og mark og siden vannet
som gir lys til tusen hjem.
Gamlehjem og barnehager.
Rygge til et våpenlager
slik det Jensemann behager
når et NATO trenger dem.

NATO trenger mere gass
til en krigens tumleplass.
Midt-Østen er ødelagt.
Pentagon har vist sin makt.
Nå vil Norden stå for tur.
Nye baser. Full mundur!
USAs marinehær
trener fritt ved baser her.

Stakkars lille Norge har
kampflybermen bombeklar.
Som en trofast kjøpt lakei
baner vi for krigen vei.
Fritt for motstand, høyt i nord,
brennes skal igjen din jord.
«Stars and Stripes» skal vaie fritt
over landet som var ditt.

Fra et fordums fredens land i et fortvilet opprør mot statsmaktens salgsagenter.

Berit Ås, februar 2018

 

av lysetfranord

Saken mot Arne Treholt var et planlagt justismord

Denne artikkelen er skrevet av Elin Tønjum og Reidun Carstens

Men vi starter med å gi ordet til Arne Haugestad, forsvarer for Arne Treholt fra 1985 – 1992. Her er noen utvalgte sitater fra innledningen til hans bok:

Kappefall – et varslet Justismord

«Da Eidsivating lagmannsrett avsa dom i saken mot A T 20 Juni 1985, var begrunnelsen for den oppsiktsvekkende dommen på 20 års fengsel, bl a at Treholt ved sin handlemåte «utøver svik mot oss alle».

Spiondommen rammet Treholt men var samtidig et svik mot våre rettsidealer og derfor et svik mot oss alle, fordi rettsikkerheten er en bærebjelke i vårt demokrati.

Folk flest antar at den dypeste grunn til Treholtsaken hviler på hemmeligheter som ikke er allment kjent. Sakens største hemmelighet er at det ikke forekommer slike hemmeligheter. For å påvise dette er det nødvendig å også behandle det materiale som våre myndigheter har valgt og holde hemmelig. Formålet med denne boken er å påvise et justismord av ganske enestående karakter

Mine største feil som forsvarer i saken begikk jeg som følge av den tillit og respekt jeg hadde for det systemet jeg hadde valgt som min arbeidsplass, for så i neste omgang å bli tatt av det raset som gikk da jeg innså at hele saken var råtten til bunns.

I Treholtsaken finner vi en åsgårdsrei av lovbrudd, manipuleringer og desinformasjon som feide gjennom politihuset, rettssaler og departement midt på 80-tallet, og deretter fortsatte å romstere i aldri så mange år, og kanskje ulmer det stadig.

Jeg kan spillereglene, men for min del velger jeg heller å velte hele brettet,

selv om jeg da kanskje melder meg ut av det gode selskap. Samtidig melder jeg meg heller som interessert i virkelighetens verden, helt fristilt i forhold til andres svært så utvalgte beskrivelser av denne. For meg blir dette nærmest en nødvendig flukt, til virkeligheten

Arne Haugestad – Kappefall utgitt 2004

Vi anbefaler denne boka for de som vil gå inn å se på sakens fakta, bevis, mangel på bevis og detaljer. Arne Treholts egen bok «Alene» anbefales også, den er en perle, utrolig godt beskrevet dag for dag, fra arrestasjon til dom.

Motiver for justismordet mot Arne Treholt.

1. E-tjenestene trengte en lys levende «spion» å vise frem på dette tidspunkt – de hadde behov for mer ressurser samt å begrunne at det skulle være behov for omfattende overvåkning. (At det gjøres slik, finnes flere eksempler på og det skal dokumenteres senere, i en kommentar – ekstreme og kyniske eksempler finnes, også i Norge)

2. Man ville ha slutt på at en del politikere hadde utstrakt kontakt med russere. Det var vanlig at utenlandske ambassader inviterte til mottagelser for blant andre ungdomspolitikere fra 1950 tallet og utover. Dette gjorde også den russiske ambassade. Det ble servert god mat og drikke, folk ble kjent, pratet samme osv. Ingen dramatikk men dette var under den såkalte «kalde krigen» – da forholdet mellom øst og vest var preget av mistenksomhet og kulde. Det var dette bl a Arne Treholt ønsket å gjøre noe med, ved hjelp av diplomati og samtaler. E-tjenestene mislikte dette sterkt og ønsker å få satt en stopper for denne aktiviteten. Dette ble sett på som helt naturlig og vanlig av mange i Arbeiderpartiet.

3. E-tjenestene ønsket å statuere et eksempel og for å få slutt på at de mange russiske kontaktene blant politikere, spesielt i AP. Personen de valgte å ta til dette formål var Arne Treholt. Det kunne like gjerne vært en av de andre som ble tatt, dette var de andre smertelig klar over. Effekten av dette var at de andre ble ytterst disiplinerte for å holde seg i rekkene og tjene systemet. Dette viser seg ved at disse Istedet for å bli tatt og eksponert fikk tildelt høye betrodde stillinger, og gjorde alltid som de ble fortalt. Gode eksempler på dette er bl a Jens Stoltenberg, Thorbjørn Jagland, Einar Førde, Sigbjørn Johnsen osv. Se mer info senere i artikkelen. Einar Førde og andre Nrk-sjefer holdt tett kontakt med e-tjenestene.

4. Etter min mening var Arne Treholt var en for sterk konkurrent til Jens Stoltenberg. Den sjansen kunne man rett og slett ikke ta. Treholt ble tatt fordi han var i overkant intelligent, dyktig og godt likt. Han hadde helt unike sosiale egenskaper osv, som bl a Jens Evensen skrøt mye av.

Det var to fløyer innen Arbeider-partiet. Arne Treholt var en ledende skikkelse på Venstre-fløyen, mens Stoltenberg, var på den såkalte høyrefløyen innen AP. Intern krig mellom disse to fløyene rammet Arne Treholt uten tvil.  Det var flere enn Arne Treholt som ble skviset, bl a Rune Gerhardsen. Arbeiderpartiet har en sterk forbindelse til e-tjenestene uansett hvem som har regjerings-makt. En annerledes kontakt enn den som evt finnes i andre partier. Dette har vært belyst i mange bøker som er utgitt av arbeiderpartiets egne folk, bl a Ronald Bye. Anbefales til interesserte. Det er ikke slik at alle i Ap eller deres ledelse er i kontakt med e-tjenestene, det noen «betrodde» som har slik kontakt. Slik er det også i andre partier, bedrifter og instanser.

Mange av de politikere som hadde kontakter blant russerne skal ha fått kodenavn av KGB. Noen av disse er gjengitt i denne artikkel og andre steder. MEN det er viktig da å vite at ikke alt dette er 100 % sikkert verifisert. Dvs ikke alle kilder er like pålitelige og sannferdige, noen kan ha andre motiver for det de kommer med. Et eksempel på dette er avhopperen Oleg Gordkjevskij som serverte en rekke løgnhistorier – bl a om Einar Førde og Arne Treholt. Det var han som i 1985 hevdet at Førde var agent. Dette tok PST sjefen Erstad opp med Willoch som i sin tur orienterte Gro Harlem Bruntland før hun overtok som statsministeren i 1986. Dermed kunne ikke Førde bli Utenriksminister slik han ønsket. Å hindre dette kan ha vært motivet der.

Med dette forbehold, gjengir vi likevel litt av slik info, som bl a kommer fra Brennpunkt – se linker nedenfor:

DUDIN – kodenavnet for Reiulf Steen, som siden våren 1969, over en periode på ca. 20 år, står oppført som KGB-kontakt i Norge. JURI var KGBs kodenavn på Torbjørn Jagland. To KGB-avhoppere har pekt ham ut som flittig og viktig KGB-kontakt gjennom mange år. RIK var kodenavnet på tidligere finansminister Sigbjørn Johsen, som hadde sjefskoordinator i KGBs avdeling for økonomisk etterretning i Oslo som sin kontakt.

STEKLOV er kodenavnet på Jens Stoltenberg. Alle disse gikk altså fri og fikk fine stillinger, selv om de gjorde akkurat det samme som Arne Treholt, eller kanskje overleverte mer.

Det interessante her er at etter alt det som har vært, av etterforskning, vitne-avhør osv, så har det ikke vært nevnt noe slikt kodenavn på Arne Treholt! Det KAN tyde på at de andre som er nevnt var lengre inne i slik kontakt, og i mange tilfeller fortsatte dette også  etter Treholts dom.

Navnet FOXTROT var den interne betegnelsen  POT eller nåværende PST brukt på Arne Treholt i forbindelse med den langvarige overvåkningen som formelt startet i 1976. Han og 7 andre embeds og tjenestemenn i UD, ble utpekt som spionmistenkte.  Alle åtte ble fikk en saksmappe som ble kalt opp etter danser som TANGO, FOXTROT osv. I den interne POT sjargongen ble de åtte omtalt som DANSERNE.»

Fra de andre politiske partiene er det først og fremst Berge Furre, Knut Løfsnes og Paul Chaffey (Kodenavn ”RON”) som er gjengangerne. Berge Furre hadde over 30 møter i serie med KGBs Stanislav Tsjebotok bare fra 1979 til 1981.

Det er mange kilder for dette, her er en artikkel fra Dagbladet med mer info, for interesserte. Siterer litt derfra:

Steklov ble derfor betraktet som et hovedmål for KGB. Problemet var at Brusletto og MI 6 ikke ante hvem Steklov var. Butkov ble derfor gitt et høyt prioritert oppdrag: Så fremt det overhode lot seg gjøre, skulle han forsøke å finne identiteten til den norske politikeren under sitt ferieopphold i Moskva i desember 1989. Med iskald ro og stort mot greide han i et ubevoktet øyeblikk i KGB-senteret å ta ut Steklovs mappe fra safen. Navnet var sensasjonelt: Jens Stoltenberg. Og videre:

Juris var muligens Torbjørn Jagland. Det får vi antakelig aldri vite, siden arbeidet og offentliggjøringen stanset. Alf R Jacobsen sier: På egen hånd ville MI 6 og POT aldri ha grepet inn, men begge organisasjoner var og er meget lydhøre for politiske signaler. Hvem kom signalene fra og hva var motivet? Ap-journalistenes hatefulle reaksjoner gjorde det umulig for meg og andre å komme til bunns. Stortinget har nå sjansen. Det kan tvinge fram svarene vi trenger.

https://www.dagbladet.no/kultur/stortinget-maring-granske/63552551

En link til fra Dagbladet: https://archive.is/O8x5

Det må også nevnes at det måtte utvises en tjenestemann fra den russiske ambassade i den anledning at Jens Stoltenberg skulle bli minister. Det er grunn til å tro at Stoltenberg har levert dokumenter som er mer til fare for rikets sikkerhet, enn Arne Treholt noensinne har gjort. Det skal ikke så mye til heller, da Arne Treholt hverken skriftlig eller muntlig overleverte slik info til noen fremmed makt. Se bl a sakens dokumenter og den nevnte bok av Arne Haugestad, der alt av hemmelige dokumentene er offentliggjort, slik at alle som vil kan se og vurdere sakens fakta selv.

Det er mange som etter å ha satt seg inn i saken, også ang hva aktoratets hadde å komme med, har konkludert med at Treholt-saken var et justismord. De som mener noe annet, har trodd på det som ble blåst opp i media og ikke undersøkt saken.

Det er heller ingen tvil om at justismordet var planlagt, slik som justismord faktisk ofte er. Om man innser hva som var formålet med saken og hva som ble oppnådd, ser man også klart at det var planlagt. I noen slike saker ønsker man sterkt å finne noen å få dømt, slik at man har en skyldig, en syndebukk, andre ganger kreerer man justismord for å bli kvitt eller stigmatisert en brysom person. Som en grov trakasseringsmetode.

standard_Arne_Treholt_i_1990Overgrepene mot personen Arne Treholt og hans familie var store.

Tre ganger har det vært satt fram begjæring om gjenopptakelse av straffesaken, men er blitt avvist hver gang, sist av Gjenopptakelseskommisjonen 9. juni 2011. Kommisjonen konkluderte enstemmig med at det ikke var grunn til å gjenåpne saken. Dog kan man spørre ; Ville Arne Treholt forsøkt å få saken gjenopptatt tre ganger dersom han var skyldig i samtlige anklager ? Ikke særlig sannsynlig.

Romavlyttingen, overvåkingen og ransakingene som Politiets sikkerhetstjeneste (POT) gjennomførte i Arne Treholts leilighet, var ulovlig. Dette er fastslått av EOS-utvalget.

(Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste)

Klikk for å få tilgang til treholtendelig.pdf

Det var flere set up, man skaffet en leilighet som nabo til hans bolig, både i Oscarsgt i Oslo og likeledes i New York, politifolk gav seg ut for å være venner osv. Mens han var under overvåkning og mistanke, ble han oppfordret til å søke forsvarets høyskole. Det ble sagt rett ut at dette var for at han skulle få tilgang til mer hemmeligheter ang rikets sikkerhet. Arne Treholt selv ønsket ikke dette, men hans kone Kari Storækre ville gjerne hjem til Norge og hans «venner» som bl a var politi undercover, rådet han til å søke seg til forsvarets høyskole.

Dersom man virkelig var redd for at han var en reell spion som kunne skade vårt land og folk, ville ikke de samme folkene oppfordret han til å søke seg til Forsvarets høyskole. Henviser til bøker osv, ang dokumentasjon og detaljer.

Det ble gjort overgrep mot han og hans daværende kone Kari Storækre, når det gjelder overvåkning, avlytting og mye annet. Det er bevist at det såkalte pengebeviset ble jukset med. Fotobevis var også manipulert, se dokumentasjon i kommentarene. Det ble brukt uedelige og sjofle knep gjennom hele saken.

<!– wp:button –>
<div class=»wp-block-button»><a class=»wp-block-button__link wp-element-button»>http://Støtt mitt arbeide med en donasjon: https://www.givesendgo.com/G9TSA</a></div&gt;
<!– /wp:button –>

Dersom man har behov for å jukse og bedra med bevisene i en sak, sier det ALT.

Elin Tønjum: Mitt forhold til saken mot Arne Treholt begynte da jeg arbeidet med Justismord ganske intenst i 6-7 år. Var pårørende til en som var blitt utsatt for et horribelt justismord, og jeg gjorde alt jeg kunne for å hjelpe han. Selv om saken var ganske klar og jeg leverte 75 klare punkter samt håndfaste beviser som beviste at vedkommende var helt uskyldig, til en av de mest kjente etterforskerne i Norge, så kom vi ingen vei, da denne personen faktisk misbrukte det vi gav, til egen vinning. Vi ble også overvåket og motarbeidet noe helt ekstremt, beviser ble antagelig ødelagt av politiet osv. Når det er mye prestisje i en sak, så ser det ikke ut til at man skyr noe, for å få det til å se ut slik man ønsker. Det er visstnok symptomatisk men den saken er en annen historie.

Men det var mens jeg holdt på med den saken at jeg leste jeg alle bøkene som Arne Treholt hadde skrevet, til da, og også alt som fantes om saken hans. Jeg var interessert fordi jeg gjorde alt jeg kunne for å sette meg inn i temaet lov og rett, justismord, fengsel osv. Det er unikt at en person med et slikt intellekt og superb formuleringsevne har vært gjennom alt fra arrestasjon, varetekt, avhør, glattcelle, fengsel, rettssak i Norge og har kunnet skrive og formidle så rikt om hvordan dette føltes. Dette har jeg  takket Arne Treholt for at han har gjort og anbefaler ALLE som er interessert i dette, å lese hans bøker. Som er disse:

1969 Marketakis og juntaen

  • 1976 Norges havretts- og ressurspolitikk
  • 1985 Alene
  • 1991 Avdeling K
  • 2004 Gråsoner

2010 – Hva var det du forsøkte å få til (bok skrevet sammen med Johan Galtung)

1980 – Atomvåpen og usikkerhetspolitikk – Tiden forlag. Boken ble en Brannfakkel. Sammen med Thorbjørn Jagland, Sverre Bergh Johansen og Jostein Nyhamar. I en oppfølgende bok i 1982 lanserte Jens Evensen et omfattende traktatforslag til Norden som atomvåpen fri sone. Arne Treholt kom da med en del bidrag som førte til at han fikk flomkasterne mot seg da den indre kjernen i AP og også i POT mente at det var han som var den som hadde evne til å ta de organisatoriske grepene for å få dette til.

Altså et mulig motiv for å få ham av veien her også?

Min venninne Reidun og jeg hadde snakket sammen om Treholt saken og hadde samme syn på den. Da jeg så at det skulle være pressekonferanse og boklansering – for en bok som Treholt hadde skrevet sammen med Johan Galtung – nevnte jeg det for Reidun og vi bestemte oss for at vi ville være tilstede der. Det angret vi aldri på.

De to muntre herrene var på plass på scenen da vi kom. Tonen var hjertelig, spøkefull og munter, Stemningen var god. Vi kjøpte boka og fikk den signert, jeg hadde også med hilsner fra en felles kjent som tidligere jobbet for Arne Treholt i New York, jurist Synnøve Fjellbakk Taftø (også kalt Norges mest kjente politiske fange) Vi kjøpte en bok til henne med en personlig hilsen til henne og hennes mann fra Arne Treholt.

Fikk også mulighet til å snakke litt med de to herrer –  Interessante, hyggelige og lynende intelligente var begge de to. Johan Galtung behandlet meg som om han alltid skulle ha kjent meg, som om jeg skulle vært en gammel venn av han, selv om jeg aldri hadde truffet ham før. Det var spesielt.

Reidun fikk mulighet til å fortelle at da hun hørte og så media belyse saken den gang, fikk hun en umiddelbar følelse av at det var et spill og sa: «Dette har ikke Arne Treholt gjort.»  Hun sa dette til familiemedlemmer og noen kolleger i den gang Bergen Bank A/S i Trondheim. Hun lot seg ikke overbevise av det som ble prestenert for å vise at han var skyldig. Magefølelsen sa noe helt annet, og hennes ovebevisning har ikke endret seg med årene. At Arne kan ha beveget seg på » tynn is » kan være mulig, men det er ikke det samme som å være skyldig i spionasje. » Sier Reidun.

Etter dette ble vi begge venn med Arne Treholt da han dukket opp på Facebook mens det ble arbeidet for å få saken hans gjenopptatt. Dette er noen år siden nå. Saken ble forsøkt gjenopptatt i 2011.

Boken ble utgitt 21.10.2010 Her fra boklanseringen – og litt fra en artikkel dengang:

https://www.dagbladet.no/nyheter/vesten-skulle-takket-deg-arne/64763895

I dag kommer Arne Treholt og hans nære støttespiller gjennom 25 år Johan Galtung med sin felles bok «Hva var det du prøvde å få til». I boka intervjuer den 80 år gamle professoren sin venn om hans utenrikspolitiske aktiviteter på 1970- og 1980-tallet.

Galtung er imponert over det Treholt forteller, og skriver i boka: «det skulle vært hundrer, tusener av slike T-T, Titov-Treholt dialog-par. Livsviktig i en spent, super-polarisert, situasjon,» skriver Galtung om møtene Treholt hadde med KGBs etterretningsoffiser Titov.

Og fortsetter: «Vesten i sin alminnelighet, og Norge i særdeleshet, skulle ha takket deg for god jobb, Arne, men alt ble tolket innenfor polariseringspsykosens snevre ramme.»

Galtung sier for øvrig at Treholt skriver bedre enn Hamsun i sin bok fra 1984: «Alene er for meg bedre litteratur enn Paa gjengrodde stier.»

Galtung avslutter med at «De svek oss alle», og sikter antakelig til både USA, FBI, CIA, reaksjonære myndigheter og politikere, for« Norge ble uthulet, gjennomboret av totalitær makt.»

For noen dager ble det postet et brev som A T hadde skrevet på den tiden han satt i varetekt. Jeg merket meg at brevet fra den gang, egentlig var en kortversjon av innholdet i boken som A T skrev sammen med Johan Galtung.

Arne Treholt har IKKE erkjent å ha gjort noe av det han ble anklaget for,  hans intensjoner var kun å bringe forståelse over landegrensene i en tid hvor den «kalde krigen» var rådende mellom bl a USA og Sovjetunionen.

 jjjjj

Brevet ble skrevet i 1985 av Arne Treholt som svar på støttebrev fra Ingunn Bjerke Vestre – i 1985.  Har fått begges tillatelse til å gjengi det i denne artikkelen. Tusen takk for det.

Her kan vi alle se Arne Treholts oppriktige ord til Ingunn i 1985. Treholt har bekreftet at  innholdet i brevet fortsatt er like gyldig – altså at han aldri har erkjent å ha gjort det han ble siktet og dømt for. Dette synes vi er viktig for alle å merke seg. Hvorfor skulle de andre som gjorde det samme og verre belønnes, med høye stillinger mens han som ikke skadet rikets sikkerhet skulle straffes så hardt?

Det er iallfall ikke likhet for loven! La oss kreve at de andre også etterforskes.

Det er på høy tid at Arne Treholt får oppreising. Og  ALT kommer frem. De som var med på komplottet mot Arne Treholt og de som dekket over, bør straffes før det er for sent.

Arne Treholt bør få sin sak opp så snart som mulig, la han få oppleve det mens han lever, slik at sannheten kommer frem og feil rettes mens det ennå er mulig.

Stigma, årene han mistet og led er ikke lett å kompensere, men man bør i det minste prøve. Saken ble forsøkt gjennopptatt i 2011, men det ble avslått. Det er stor skam at man nektet han også dette.

Håper på debatt kommentarer –  også gjerne mer info, om noen har det.

Her kan ses og høres  lydopptak fra Rettsaken mot Arne Treholt i 1985:

https://www.vgtv.no/video/78477/hoer-lydopptaket-fra-rettssaken-mot-arne-treholt-i-1985

Klikk for å få tilgang til treholtendelig.pdf

aøemm  tt

 

kappaek

Med hilsen Elin Tønjum

Støtt mitt arbeide med en donasjon. Klikk på link her: https://www.givesendgo.com/G9TSA

av lysetfranord

Gjentatte overgrep og tortur fra matilsynet mot en og samme dyrevenn

Mattilsynet har alt for mye makt, og de misbruker den på mange forskjellige måter.

Dyrevelferd burde absolutt ikke ligge under under mat-tilsynet.

Om du ønsker å vite mer om slike saker, og være med å belyse og si fra om at nok er nok, så finnes to grupper på Facebook, som dere kan melde der inn i, spesifikt for dette:

https://www.facebook.com/groups/1537993513194614/

https://www.facebook.com/groups/1953480761634359/

Hvor mange gode hjerter som gjør sitt beste for dyrene har matilsynet knust?

Alle som følger med på dette området rystes igjen og igjen av Mattilsynets brutale og hensynsløse fremferd mot mennesker og dyr som er vondt å være vitne til.

Norge er internasjonalt kjent for å være en versting når det gjelder å ta barn fra sine foreldre på svært brutale og traumatiserende måter. Mattilsynet oppfører seg omtrent på samme måte, men de avliver i tillegg uskyldige og friske dyr, og gjør dette mot mange uskyldige mennesker som ikke har gjort annet galt enn å være glad i dyr og forsøke å hjelpe dyr. De er årsak til mye unødig død, fortvilelse og traumatiserte mennesker og dyr.

Siri Martinsen, leder i Noah, som har kjennskap til mange slike saker, sier at det faktisk virker som de prøver å ta folk som har et hjerte for dyrene, og som jobber for å helpe dyr, uten kommersielle interesser.

Om det finnes kommersielle interesser i bildet, tåles ofte alt for mye, ang dyrehold, men når det gjelder mennesker som uten egen vinning eller økonomiske interesser bruker tid, krefter og penger på å hjelpe dyr, er det nesten som de blir mistenksomme. Det er disse som ofte opplever overgrep. En av grunnene til dette, er at Mattilsynet faktisk ikke ønsker at noen skal redde dyr som er skadet eller hjemløse, de ønsker rett og slett at de alle skal avlives, drepes, det er deres foretrukne metode.

Mange gode mennesker som bryr seg om dyr og forsøker å gjøre noe for dem, har derfor opplevd rassiaer, og blitt fratatt sine dyr, de er enten blitt omplassert eller avlivet. Mattilsynets folk er ofte ekstreme regel-ryttere, men viser svært liten empati eller innsikt  i hva som gjør at dyr egentlig har det bra og trives.

Denne saken er så ille at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne.

Artikkelen handler om en person som helt uten tanke på egen vinning, la ned mye tid, krefter, penger og arbeid på å hjelpe hjemløse katter og tok godt vare på sine egne dyr, hun ville fortjent heder og takk for sitt arbeid for dyrene, istedet måtte hun flykte fra hus og hjem, og ble trakassert videre igjen og igjen av Mattilsynet på ufattelige måter!

For noen år siden hadde jeg en del kontakt med Lilian. Hun hjalp meg bl a med juridiske råd, samt kom med brikker til forståelse, når det gjaldt bl a overgrepet mot fugledamen, som dere kan lese om her:

https://lysetfranord.wordpress.com/2016/04/02/matilsynets-overgrep-mot-fugledamen/

Lilian hadde faktisk flyktet fra et kattemiljø i Oslo, der det fantes en eller to personer, som begge het Kari, som gav seg ut for å passe katter eller hjelpe til på forskjellige måter, men var angivere som gikk til mattilsynet. Det førte til den ene rassia fulgte den andre, med tragedier for mennesker og dyr, hvor store mengder katter ble avlivet og også indirekte ble også Fugledamen rammet som følge av disse angivere. (Hun var ikke var i kattemiljøet men samarbeidet med en slektning til en av disse damene ang fugler)

Lilian sier selv: I Oslo hadde jeg en forening som tok vare på stray-katter, fanget dem inn og omplasserte dem til folk som vi sjekket og skrev kontrakt med.

Vi var bare tre stykker i den foreningen. Foreningen sto i mitt navn, vi hadde en konto som vi tre disponerte til bruk for å hjelpe kattene. Foreningen for hjemløse katter.

Alle andre foreninger ville avlive hjemløse katter som var født ute, men vi ønsket å gjøre noe for disse stakkarene, og med mye tid og innsats, klarte vi å temme dem og omplassere dem. Jeg utarbeidet en kontrakt, som min advokat-venn gikk god for,  han var også passivt medlem, som vi kontaktet når vi trengte advokat.

Vi fikk dem kastrert og øremerket katten i den nye eierens navn. De nye eierne måtte betale for å overta katten, og dette gikk til å betale veterinæren. Vi hadde en fast veterinær som vi hadde en avtale med slik at vi fikk kastrering og øremerking billigere.

De to andre som jobbet sammen med Lilian i foreningen, ble også herjet med av MT, som tok deres katter og drepte dem, i en eller flere omganger. En av dem snakket jeg med på telefon for noen år siden, en fantastisk dame, hun og jeg var enige om å holde kontakten, men det rant ut i sanden pga at hun hadde lite tilgang på nett.

Hun fortalte meg, at hun pga tidligere jobb, var i den unike situasjon at hun kjente de fleste av de store stjernene i Norge, innen musikk osv. Hun fikk den strålende gode ide, at hun ville leie Oslo Spektrum, og lage en fantastisk konsert, til inntekt for dyr og dyrevern. Dette var hun igang med, det var nesten klart, og mange flotte Norske artister skulle bidra med sang og musikk og sin støtte. Akkurat DA, rett før dette skulle skje, slo MT og politiet til mot henne. Hun mener selv at dette var timet så til de grader, i forhold til det flotte arrangementet, at det MÅ ha vært gjort for å ødelegge.

Da de kom og tok alle hennes katter og drepte de, var det en så stor påkjenning, at hun ikke orket noe som helst, derfor ble det fine arrangementet aldri noe av.

Lillian forteller om dette: Hun ble også fratatt alle kattene sine på en brutal måte. Politiet holdt henne fast i en stol, og hun fikk ikke ringe noen.

Hun fikk gitt meg beskjed, så jeg alarmerte en advokat-kamerat som dro oppover, men da var det hele over. Og da han tok saken og ville gå videre, så ble han truet både av politiet og MT.  Hun har et brev som jeg hadde kopi av, at hun får forbud av retten til å gå videre med saken. I det brevet er det også en trussel.

Kattene hennes ble også drept. Kun de kattene som vi påsto var våre, jeg og noen av hennes venninner, ble spart og vi fikk hentet dem.

Pga alle de rassiaer som florerte i miljøet i Oslo den gang, tok hun Lilian sjansen på å bli boende i Oslo. Det gjorde heller ikke de 2 andre, alle 3 ble flyktninger i sitt eget land, for å redde sitt eget og kjære dyrs liv og helse.

Lilian flyttet hun ganske langt unna, og innrettet seg i landlige omgivelser, laget et eget lite paradis, hvor hun og kattene, høns og gjess kunne leve fritt i harmoni.

 

Det gikk noen år uten at vi hadde kontakt, men livet og skjebnen ville at vi skulle få kontakt igjen. Det gikk ennå ganske lenge før jeg fikk vite, at Lilian hadde flyttet fra asken til ilden.. Hun hadde fått en skikkelig versting til nabo, som også var angiver til Mattilsynet. Heretter kalt MT. Etter min mening må MT ha kontaktet han og fått han til å bli en angiver for seg, siden han holdt på slik både med Lilian og andre naboer.

Dette førte til at hun på tross av at Lilian levde for dyrene sine og gjorde alt for at de skulle ha det godt, ble utsatt for gjentatte overgrep fra mattilsynet. Dette må ha vært en ekstrem påkjenning for hennes helse både fysisk og følelsesmessig. Man blir som kjent glad i dyr, omtrent som man blir i sine barn og øvrige familie, spesielt mennesker som har mye empati og et følsomt hjerte.

Andunger i Lilians hage

Den ene gangen holdt mattilsynet på hver dag i 2 måneder, med sin bil parkert utenfor hennes hus, holdt de på med å fange inn katter. De fanget inn og drepte mange flere katter enn Lilian faktisk hadde. Det viste seg at de hadde fanget inn og drept katter som var eid av naboer og til og med over en landegrense!

Dette kan ikke karakteriseres som annet enn tortur og terror mot mennesker og dyr!

Deres fremferd mot Lilian i hennes eget hjem og hage, var helt vanvittig.

Jeg vil la henne fortelle selv:

Jeg har mye jeg kan anføre MOT Mattilsynet. De er nemlig som Barnevernet, IKKE til beste for dyrene, men for seg selv. De var hjemme hos meg da jeg lå 3 mndr med brukket fot  Helsehuset. Da tok de ikke bare og fjernet kattene, men de tømte huset mitt for verdisaker også. Og de truet meg med at hvis jeg ikke ble frisk til den datoen de bestemte, så ville de avlive både kattene og fuglene mine til tross for at de var friske og i godt hold. At legen ikke ville friskmelde meg fordi bruddet ikke var grodd ordentlig, det brydde de seg ikke om. Da jeg skulle få tilbake kattene, etter den datoen som de skulle vært avlivet, så hastet det visst ikke likevel, for da ville de beholde kattene  karantenestasjonen til de fant det for godt å la meg få dem med meg.

I mellomtiden skulle jeg betale 1100 pr døgn for dem, samt at de forlangte at jeg skulle betale 7000  forskudd og det kontant samme dag. Jeg fikk ikke lov til å overføre pengene fra banken. Vedkommende som styrte karantenestasjonen innrømte, da jeg oppdaget hundeburet jeg hadde lånt av en svensk familie,  karantenestasjonen, da hadde de tatt med seg ting de fant av verdi hjemme hos meg. Da jeg konfronterte henne, benektet hun at hun hadde tatt katteburene og hundeburet helt til jeg pekte  hundeburet og sa at det der har du tatt fra meg. Hundens navn sto  buret og det var forsøkt fjernet. Senere har jeg truffet igjen noen av disse menneskene  bruktmarkeder hvor de har frekt har stått og solgt mine ting. Jeg tok nummeret  bilene deres og sammenlignet det med listen over de som hadde vært hjemme hos meg, og det stemte.

Har en faktura her faktura fra MT. 

Prisen de skulle ha betalt for henting og oppstalling av mine katter var hele 310 580.- kroner!!!!

OG de sendte det også til inkasso før de sendte fakturaen til meg så jeg motsatte meg riktigheten av fakturaen og nektet å betale. Jeg har ikke betalt og jeg kan ikke se at det er blitt trukket fra kontoen. Men det kan godt hende det ligger som et gjeldskrav.

På bildet under her ses Rusken, en av de første som ble fanget inn og drept. De var alle helt friske, tamme og kastrerte katter.

lsyy

De er ikke interessert i dyrene, kun i å tjene penger, enten på dyrene eller  det de rasker med seg fra folks hus og leiligheter. Da jeg drev dyrebeskyttelsesforening i Oslo, da så vi at de gjorde det samme mot en eldre kvinne som stallet opp katter for dyrebeskyttelsen, men da trodde jeg at det var et engangstilfelle. Men det er det nok ikke. 

Hjemme hos meg hadde de sittet og drukket alkohol og røykt rullings og brent hull i den ene lenestolen. Verken jeg eller andre besøkende har noen gang røykt i mitt hjem. tomflaskene hadde de satt igjen. De trodde tydeligvis at jeg ikke så forskjell  vanlige saftflasker og brennevinsflasker. Jeg har aldri hatt verken tomme eller fulle alkoholholdige flasker hjemme hos meg, da det eneste jeg drikker er melk og vann, te og kaffe. Og den måten de hadde fanget inn kattene  har ingenting med dyrevern å gjøre.

Folk hadde sett dem ta tak i halene  kattene og slenge dem inn i burene.

Lilian forteller videre:

Ja de skriver falske rapporter, det har jeg beviser på.

Etter at jeg kom hjem fra Helsehuset og Mattilsynet ikke hadde mer her å gjøre, så var det noen (naboen) som sendte bekymringsmelding ang endene mine, og det kom to på besøk, en kvinne og en mann. Deretter kom to fornuftige menn som heller ikke fant noe å utsette på dyreholdet, så jeg fikk brev om at saken var avsluttet, da de fant alt i orden.

Men etter det fikk naboen kontakt med to kvinner i MT som ikke ga seg selv om saken var avsluttet. De kom gang etter gang, var frekke, løgnaktige og prøvde å tvinge seg inn, men jeg slapp dem ikke inn.

De kvinnene ga seg ikke. Hun ene kom tilbake og jeg nektet henne å komme inn da hun ikke hadde noe her å gjøre. Så hun ringte politiet, men de nektet å komme. Noe senere hadde hun og en annen kvinne vært her igjen mens jeg var i byen, og da kom det en rapport om at endene vandret i gjørme og hadde verken mat eller vann. Jeg hadde låst både porten inn til eiendommen og inn til andegården, så de hadde klatret over gjerdet, men inn i andegården kom de ikke.

Det de tydeligvis ikke var klar over, var at jeg hadde satt opp viltkameraer rundt om i både hagen og i andegården, og på det kameraet inne i andegården, kunne jeg se to damer stå ved gjerdet til andegården og på bakken var det tele og de vannskålene som sto ute var fulle av vann som var frosset. Hva jeg hadde av mat kunne de ikke se for den sto inne i hønsehuset. Der hadde jeg også vann som ikke var frosset. Så det kameraet viste at de sto på frossen bakke og slett ikke gjørme. Så dermed klagde jeg til den høyeste sjefen i Mattilsynet og viste til løgnene deres.

Gudskjelov at jeg hadde viltkamera og kunne motbevise påstandene deres. 

Noen dager senere fikk jeg brev igjen om at denne gangen hadde sjefen sammen med den ene av de to damene vært på befaring, også denne gangen mens jeg var borte, så også denne gangen måtte de klatre over porten for å komme inn på eiendommen. Det var fortsatt frost og tele i bakken, og vannskålene ute var frosset fast i bakken. Denne gangen fikk jeg brev om at saken igjen var avsluttet og at forholdene for endene var tilfredsstillende.

Siden har jeg fått fred for Mattilsynet. Kun en gang til har de vært der mens jeg var borte. Denne gangen var det helt tilfeldig at jeg fikk rede på det. Jeg har fått en ny nabo i det nye huset og han fortalte da jeg kom hjem at Mattilsynet hadde vært der, klatret over porten igjen, og så kommet bort til ham etterpå og spurt om han hadde sett mange katter rundt her.

Han fortalte at han kun hadde sett de svarte kattene til den naboen som hele tiden sender bekymringsmeldinger om oss begge til Mattilsynet. Denne gangen kom det ingen rapport eller brev om at de hadde vært der, men det første jeg registrerte da jeg kom hjem, var at noen hadde klatret over porten. Jeg har en klappstol stående låst fast til porten som nå var blitt brukt til å stå på. Og jeg har jo fortsatt viltkameraer i hagen. Så de er virkelig som barnevernet. De gir seg ikke før de finner feil hos de som gjør så godt de kan.

Det verste overgrepet var da jeg var på Helsehuset. Det var da de var der og fanget inn kattene, og jeg fikk høre at det hadde vært innbrudd hos meg, av en som pleide å komme med mat til både fuglene og kattene. Så det var først da jeg ringte politiet for å anmelde innbruddet at jeg fikk vite at MT og politiet hadde vært der og fanget inn katter.

Lilian fortsetter: 

Noe annet som jeg reagerte på var at jeg hadde 9 steriliserte ungkatter og 5 kastrerte gamle hankatter, samt 9 gamle hunkatter som ikke var sterilisert da de kun var håndterbare av meg og sønnen min. De kastrerte og steriliserte gikk fritt i hagen og inne i huset mitt, mens de usteriliserte hadde jeg i innhegning med tak over og inngang til et rom i kjelleren. Da jeg fikk vite at Mattilsynet hadde vært og hentet kattene mine fikk jeg først vite at de kastrerte og steriliserte var omplassert, deretter at de var avlivet, noe jeg fant merkelig, da ingen av dem var syke eller magre. Det var de uhåndterbare jeg skulle få tilbake. Jeg tror ikke noe på at det var nødvendig å avlive de friske og tillitsfulle kattene. Jeg tror heller at de tok full pott for å omplassere dem. Det ble jo ren fortjeneste på dem siden de var steriliserte og kastrerte. Hankattene var også øremerket, men ikke hunkattene.

De avlivet dessuten tre hvite moskusender fikk jeg vite, fordi de iflg Mattilsynet var så altfor rolige. Rolige var de fordi de mistet moren sin som kyllinger og jeg måtte ha dem inne hos meg. Det var to hunner og en hann. En annen nabo som pleide å komme med brød til endene mente at de i Mattilsynet tok dem selv enten for å ha dem til mat eller avle på dem, for han hadde ikke lagt merke til noe galt med dem annet enn at de var veldig tamme.

Jeg kunne ikke finne Perlehøna mi da jeg kom hjem fra Helsehuset. Den fant jeg død inne i en av rugekassene, så at disse var der for dyrene har jeg liten tro på. Jeg fant også en plastkanne det hadde vært klorin på ved siden av andegården. En kanne som opprinnelig sto i vaskekjelleren med klorinvann i for å rengjøres. Jeg har vannuttak i hagen så det er ikke nødvendig å bære vann fra kjelleren om våren og sommeren, og dette var på våren. så det virker som at de har gitt fuglene korinvann.

En av de som var hjemme hos meg og ikke fant noe å sette fingeren på, sa at det var en av mine naboer som hadde sendt bekymringsmeldingen, og da jeg sa at jeg bare hadde en nabo, så innrømmet han at det var denne naboen, og lurte på om ikke jeg hadde noe å klage på når det gjaldt hans dyrehold. Jeg sa at jeg ikke hadde sansen for å sende klager på folk men heller ta det opp med dem direkte, noe jeg også gjorde med naboen

Slike som sender bekymringsmeldinger er som tysterne under krigen. De ville gjøre seg populære hos overmakten, for selv var de fulle av mindreverdskomplekser. Det er i hvert fall hva jeg har kommet til etter å ha studert naboen.

En av de som var hjemme hos meg fra Mattilsynet er også anmeldt for ulovlig jakt og utstopping av en fredet fugl. og har visstnok sonet for det også.

Dette var Lilians triste historie, og den stopper ikke der, fortsetter videre på en kommentar nedenfor:

Artikkelen er skrevet av Lilians egne ord og Elin Tønjum

Alt som er Lillians ord, står med uthevet skrift som dette.

Her ses deler av det paradis Lilian skapte for at dyrene kunne leve fritt i harmoni 🙂

Lilian: Nedenfor kan dere se Buster, min sønns katt, som min nabo her overleverte til MT sammen med noen av sine egne katter og som ble avlivet samme dag. Frisk og fin katt, veldig spesiell.

Å utgi min sønns katt for sin egen og overdra eierskapet til MT er rent tyveri. Men slik er noen mennesker.  Folk tror at de helt ustraffet kan gjøre akkurat det som passer dem. Og det er jo akkurat slik det har blitt i Norge.

Folk kan gjøre kriminelle handlinger uten at det får konsekvenser for dem fordi politiet henlegger så å si alle saker.

av lysetfranord

Linerlen spår ditt kommende år..

Deler en tekst jeg skrev tidligere, om noe som opptar meg hver vår:

Linerlen spår ditt kommende år.. første gang du ser den om våren…

Det er Linerle-tider nå.. For noen av oss..

Og vi ser etter denne med spenning og litt nervøsitet..

Når Linerlen viser seg for første gang etter vinteren.

Er det et viktig tegn og mulighet for varsel for noen av oss.

Hvilken posisjon vi da ser den i osv, forteller oss noe om kommende år.

Dette har jeg lært av mine foreldre, som igjen hver for seg har fulgt med på dette siden sin barndom. Linerlen heter faktisk så, fordi den kunne spå om lin-høsten, og var slik viktig for bøndene.

Ble den sett høyt oppe, så ble linet høyt, om den ble sett lavt ble linet lavt..

Om den står på jord eller gress er det et bra tegn,

står den på stein eller asfalt blir det et hardt år.. eller tørt og magert. Vipper den høyt med halen er det et bra tegn osv.

Helst bør man løpe eller snu seg vekk fra den første erla man ser om våren.. Fordi om man får øye på den sorte flekken den har på brystet..ja da får man motgang og sorg.

Ser du den bakfra og fremover fra halen, så vil du få medgang 🙂

Ser du erla første gang på en stein, blir du tung og doven.

Men ser du henne fly, blir du rask og frisk.

To erler inntil hverandre betyr

lykke for parforhold eller giftemål før året er omme.

Setter erla seg på en fiskebåt får du flaks med fiske,

flyr hun utover fjorden betyr det et sikkert varsel om utur.

Legenden forteller om den gang Maria og Josef flyktet fra Herodes med Jesusbarnet til Egypt. Da fulgte erla etter dem og med sine vingerm utslettet hun alle sporene etter dem. Maria, Jesu mor, velsignet derfor erla og sa:

Du skal alltid være glad og lykkelig og ingen skal ha lyst til å gjøre deg noe vondt..

Derfor er glade i erla og ser det som et lykketegn når hun krysser vår vei 🙂 Vi blir glade av denne fuglen, der hun tripper høytidskledd omkring i grått, hvitt og sort!

Å skade en slik fugl, eller en svane, svale eller en annen fugl, bringer selvsagt ulykke..

Vær god mot alle fugler, de er budbringere og bindeledd mellom vår verden og den åndelige verden..

De er skjønne fjærkledde skapninger som også kan varsle og spå om kommende år 🙂

Del gjerne deres erfaringer og kunnskaper om dette her:

 

linerle

Artikkelen er skrevet av Elin Tønjum

av lysetfranord

Matilsynets overgrep mot «Fugledamen»

pigeonflyr

Mange mennesker er glade i fugler. Det var en gang en kvinne som ville gjøre enda mer for fugler enn å legge ut mat på sitt fuglebrett, selv om hun og familien gjorde det også.

Noen har kalt henne «Fugledamen» noe hun tar som et kompliment.

«Fugledamen» hadde/har et stort hjerte for fuglene, og var engasjert i fuglenes ve og vel i forskjellige fora, bl a var hun aktivt med i foreningen BIG – Byfuglenes interessegruppe. Hun er æresmedlem hos dem i dag, for sin innsats for fuglene i Oslo, etter 20 års virksomhet, siden starten i 1992.

https://www.facebook.com/byfuglene/info/?tab=page_info

I mange mange år, stod Fugledamen opp grytidlig om morgenen uansett vær og dro avgårde for å legge mat på visse faste steder i Oslo. På hvert av stedene satt fuglene og ventet på  at hun skulle komme, hilste henne velkommen, og forsynte seg av maten, som hun bl a fikk etter avtale med bakerier og fuglefrø kjøpt inn i store kvanta.

Det blir slik når en mater fugler på faste tider, at de faktisk kommer og setter seg og venter til rett tid. Det ble selvsagt også et press, å vite at fuglene satt der og ventet, derfor stod hun på slik uansett vær og på tross av til tider store helseplager. Fugledamen svek aldri sine vingekledte venner.

Fugledamen handlet forskjellige typer fuglefrø i sekker, hentet sekker med brød osv som ellers ville blitt kastet. Meiseboller og mye annet godt, stod også på menyen. Hun brukte flere timer hver dag på å skjære brød i små biter, slik at fuglene skulle spise det fort, og dermed var det ingen problematikk med mus og råtter slik noen kunne tro. Maten ble spist på få minutter.

Jeg var selv med henne på en av hennes runder og var vitne til dette, men dessverre – var jeg også vitne til hvordan hun ble hetset fordi hun ønsket å bidra til fuglers overlevelse.

due2

I mange år var det Fugledamen som ble kontaktet og som man ble henvist til, dersom noen i Oslo fant fugler som var skadet. Det finnes ingen tall på hvor mange vinger hun har spjelket og hvor mange sår hun har renset. Hvor mange fugleføtter hun har fått viklet ut av tråder og annet, som fuglene hadde hengt seg opp i. For hver og en av fuglene gjorde hun alltid sitt ytterste, og tok også med seg fugler til veteninær for egen regning, dersom det var behov for det.

Det var alle typer fugler og fugleunger, også slike som hauk, ørn, ugle-unger, hubro, Lomvi, måker, selvsagt mange duer, ja og til og med pinnsvin-unger har hun hjulpet. Som regel endte det godt, hun hadde fuglene eller dyrene hos seg, til det var forsvarlig å slippe dem ut. Deretter slapp hun dem ut i sitt naturlige miljø, med mye omsorg og omtanke, slik at de best mulig skulle ha sjanser til å klare seg.

Lomvi hadde det med å forville seg midt inn i Oslo by, pga navigasjonsfeil, av en eller annen grunn. Hun har også hjulpet mange slike og kjørt langt for å slippe de ut i sitt naturlige miljø da de var sterke og friske nok til å overleve. pigeon-proofing

Selv kom jeg i kontakt med henne for mange år siden, da jeg reddet en due som var skadet til blods, og som trengte hjelp. Jeg ringte en veterinær og spurte om råd, og fikk telefonnr til Fugledamen. Hun kom og hentet duen, og hadde den hos seg sammen med mange andre duer, til den ble sluppet ut. Vi holdt kontakten etter dette, bl a fordi hun også hadde 4 kakaduer og jeg hadde en. Hun lånte en del bøker av meg, om papegøyer og kakaduer. Det var ikke mye slike bøker i handelen. Etter en tid, kom det frem at kakaduene ikke lenger var hos henne. Hun svarte unnvikende da jeg spurte hva som hadde skjedd. Hun sa at det var noe med «intriger». Jeg spurte om de ville komme tilbake, og hun svarte at det kunne hende. Men hun så dem dessverre aldri mer.

På denne tiden trengte jeg pass til min kakadue, da jeg skulle reise bort. Siden Fugledamen ikke hadde noen fugler hos seg på det tidspunkt, tenkte jeg at det kunne være en mulighet at hun kanskje ville passe min fugl. Og jeg spurte henne om det. Hun svarte at det muligens kunne la seg gjøre, men hun måtte snakke med sin samboer om dette først, før hun svarte.

Det varte og rakk og jeg hørte ikke fra henne og fikk heller ikke tak i henne på telefon. Leste inn melding og ventet. Holt på å gi opp da jeg endelig fikk svar. Hun sa da at hun måtte fortelle meg noe først, slik at jeg kunne avgjøre. Hun fortalte meg da at Mat-tilsynet hadde vært der og tatt med seg hennes 4 kakaduer og også sluppet ut 4 kråke-unger som ikke var flyvedyktige.

Hun sa at hun og samboeren gjerne ville passe min kakadue, men at de ikke fant det riktig å si ja til det, uten at jeg fikk vite om dette. Og det var derfor jeg ikke hadde hørt fra henne. Dette var ikke noe som hun egentlig orket å snakke om. Det hadde nesten tatt knekken på henne og hennes familie.

Jeg følte sterkt med henne, jeg hadde sett og forstått nok av henne, til å vite at hun hadde et varmt hjerte og engasjement for fuglene. Hun ville ALDRI gjort noe som kunne skade en fugl!

Dermed sa jeg til henne.- «Jeg stoler på deg, men ikke på systemet!» Du kan få låne min kakadue». Mitt hjerte blødde for henne og det gruoppvekkende hun hadde vært utsatt for. Fugledamen ble en god passer for min fugl, periodevis i flere år, men har i dag nok med sin egen og familiens helseproblemer, så hun passer ikke lenger min fugl, men vi har fremdeles god kontakt.

Ang det som skjedde høsten 2005, fortalte hun meg – at de 4 kråkeungene, skulle etter planen slippes samtidig, på en trygg plass, slik at de hadde best mulig sjanse til å klare seg, etter at de hadde blitt flyvedyktige. At hun hadde forsøkt å si til Mattilsynet at de ikke var flyvedyktige da de slapp dem ut, men at de kaldt hadde svart henne: «Alternativet er avliving» og slapp de hjelpeløse ungene rett ut midt i Oslo by, og uten at de kunne fly. Fugledamen brukte hele natten etterpå for å lete etter stakkarene, som gikk den visse død i møte, uten å finne dem. Og dette til tross for at hennes hjerte var totalt knust, etter brutalt å ha blitt fratatt/frarøvet sine egne 4 kakaduer. De var som «barna hennes» og hennes samboer og hans mor var selvsagt også sterkt knyttet til dem, de var som familie-medlemmer. Så dette ble lignende påkjenning som foreldre opplever når barnevernet (også kalt barnefjernet) brutalt fjerner barn fra sine foreldre. Der finnes også mange brutale historier, om barnevernets uvettige fremferd og norske saker er i dag også oppe i internasjonale domstoler og vekker oppsikt. Norge har definitivt ikke noe godt rykte på dette området i utlandet!

kråke

Fugledamen og hennes familie ble selvsagt svært svært såret og knust av en slik brutal behandling. De fikk heller ikke vite hvor kakaduene ble tatt med, hva slags stell de fikk, eller om de levde eller ble avlivet. Dette skjedde høsten 2005.

La oss håpe i det lengste at Mattilsynet IKKE har begått den grove feil å avlive 4 Alba-kakaduer! (også kalt hvittoppet kakadue) Alba-kakadue er på den røde liste – dvs utrydningstruet. Dersom mat-tilsynet har gjort noe slikt er det enda mer alvorlig. Det var friske fugler og attpåtil istand til å formere seg i fangenskap, noe som er vanskelig å få til. Når slike fugler bestemmer seg for å stifte familie, da viser dette at de virkelig trives.

http://www.iucnredlist.org/details/22684789/0

https://no.wikipedia.org/wiki/Kakaduer

https://no.wikipedia.org/wiki/Hvittoppkakadu

Dette er også fugler som kan leve i 100 år og har svært høy intelligens og som på det verbale området er på samme nivå som 9-årige barn i følge forskere.

De to kakaduene, var tidligere fullstendig mistilpassede «problemfugler» som INGEN andre klarte å hanskes med, gitt opp av alle, og derfor gitt til Fugledamen av foreningen BIG.

Første Fugledamen åpnet buret, da hun fikk den første, fløy den på henne og beit og beit slik at hun ble alvorlig skadet i ansiktet og måtte til lege. Hun tenkte da: «HVEM kan hanskes med denne?». Konklusjonen hennes var: INGEN. Og hun sa til seg selv: «Da MÅ jeg klare det!». Og hun klarte omsider å få den stakkars fuglens tillit.

SONY DSC

SONY DSC

Senere fikk hun utrolig nok en ny fugl av samme type, fra samme forening. Også denne en fugl som alle andre hadde gitt opp. Hun klarte å vinne også dennes tillit og brukte noen år på å få de til å omgås, og til og med bli venner og kjærester.

Ja som bevis på hvor godt de trivdes, så fikk de to unger.. noe som er svært vanskelig å få til, med slike fugler.

Etter å ha klart denne bragd, ble både foreldre og unger, brutalt revet fra sin familie av mennesker og siden har Fugledamen blitt nektet å vite hva som skjedde.

Dette var så traumatisk og belastende både for henne og hennes samboer og hans mor at de hadde problemer med å leve videre med slike sår i sjel og hjerter.

En gang sa jeg sa til henne at hun på en eller annen måte måtte prøve å komme videre og la sårene gro, at det ble for vondt å leve med åpne sår. Men da ble hun opprørt og sa:

«NEI; jeg vil IKKE la sårene få gro! De sårene er ALT JEG HAR IGJEN!»

SONY DSC

Noen år etter tok hun mot til seg og skrev brev til Sivilombudsmannen. Hun hadde ringt dem på forhånd og hadde godt håp, om at hun nå endelig skulle få vite hvordan det var gått med fuglene. Hun bad i høflige ordelag, om de kunne være så snill fortelle henne om fuglene levde og hadde det bra. Hun ønsket å vite om de fikk godt stell osv. Kontorpersonalet hadde gitt henne håp om å få vite det, og hun var innenfor alle frister da hun skrev dit.

Jeg sa til henne at jeg ville ikke ta fra henne  håpet, men at hun heller ikke måtte ha for store forhåpninger ang Sivilombudsmannen. Fordi jeg selv og andre har skrevet til sivilombudsmannen om horribel urett og ting som også var riv ruskende galt, uten at noen der hadde brydd seg..

Da svaret kom, var det dessverre intet å hente. Fugledamen skulle heller ikke nå få vite, hva som hadde skjedd med hennes kjære kakaduer.

Begrunnelsen var at det at hun i det hele tatt hadde skrevet, beviste at hun ennå var følelsesmessig knyttet til fuglene.. og dermed skulle hun ikke få vite noe!

Hun lever ennå i uvisshet med sine åpne sår..

Når vi ser disse bildene av fantastiske små kyllinger av disse intelligente utrydningstruede fuglene, så lurer iallfall jeg på, hvor de er nå og hva skjedde med dem, i mattilsynet/dyrevern-nemdas varetekt?

Ber så mange som mulig om å sende email til disse etater og spørre om dette, send gjerne med link til denne artikkel, slik at det ikke er tvil om hvilken sak det gjelder og hvilke fugler. Be om at svar må sendes til henne som saken gjelder, slik at hun kan få visshet før det er for sent. Hun er ikke bruker av internett.

Ber om et minimum av respekt fra disse etater for hennes menneskeverd, hjerte som blør samt for hennes vakre Alba-kakaduer.

(Fuglen-ungene var større enn på bildet da de brutalt ble hentet fra sitt hjem)

SONY DSC

Det er fryktelig men sant. Ikke bare ble hun fratatt sine kjære fugler, brutalt og traumatisk uten noen form for erstatning eller støtte, men hun ble også nektet å vite hva som skjedde med dem. Dette plager henne og smerter henne hver eneste dag.. ennå.

Fugledamen er en eldre dame i dag, hun er benskjør, har gjennomgått bl a kreft og mange brudd på armer og ben, har brukt rullator i flere år. Overlevd kreft og flere benbrudd, men det verste for henne er nok likevel sårene som aldri kan gro.

Det var med tungt hjerte at hun omsider måtte innse, at hun ikke lengre kunne gjennomføre sin faste rute for fuglemating. Hun mater i dag bare fuglene i sin egen hage og har nok med sin egen og samboerens helse og hverdag. De siste årene før hun måtte gi opp fuglematingen ellers, av helsegrunner, så pleiet hun sin 100 % pleietrengende svigermor, i flere år, uten å få noen form for stønad økonomisk.

Og da hun brakk armen et år, og foten et annet år, gjennomførte hun likevel fuglematingen og kjøring til og fra også for andre, fuglematere, på tross av at hun hadde brudd. Det er ikke lett å forstå hvordan det var mulig, jeg fattet det ikke, men hun ville ikke svikte fuglene som satt og ventet, sa hun den gang. Hun trosset sine smerter og benbrudd og bare gikk på – Alt for fuglene.

Nå ber vi på hennes vegne, om at hun må få vite hva som skjedde med de kjære fuglene som ble så brutalt fratatt henne, hennes egne 4 kakaduer, hennes kjæreste familie.

Det er helt klart dypt traumatiserende overgrep Mattilsynet holder på med, både mot mennesker og dyr. Å bli utsatt for slikt er en enorm påkjenning for helsen, fysisk og psykisk – det å leve i uvisshet i mange år, likeså.

Mattilsynet  farer frem totalt uvettig og skaper varige traumer og sykdom hos mange mennesker, for ikke å snakke om dyrene som også mister sine kjære og i mange tilfeller også livet!

Hennes svigermor fikk ikke vite hva som skjedde med de kjære fuglene, før hun døde. Hennes samboer er eldre og sliter begge med sin helse. Vi ber nå på denne måten om at de i rettferdighetens navn må kunne få et svar. Svaret kan skrives her, eller på mail. Vi skal også mailen denne artikkelen til mat-tilsynet.

Matilsynet burde i sannhet skamme seg og forsøke å rette opp LITT av urett de har gjort mot mennesker og dyr. Og de bør ikke tillates å gjøre mer vondt. De bør definitivt ikke være ansvarlig for dyrevelferd i Norge!

De som har vært med på slike overgrep, kan ikke skylde på at de «gjorde jobben sin» – det har Nurnbergdomstolen bl a slått fast. Vi er ALLE ansvarlige, personlig for hva vi gjør og sier. Også for konsekvensene det kan ha mot andre. Her bør det ryddes opp, rettes opp og gjøres opp, mens det ennå er tid.

Vi ber om vi om at fugledamen må få svar, visshet og også erstatning for hva hun har vært utsatt for, selv om et aldri kan bli noe annet enn et symbolsk plaster på hennes sår.

Det er det minste dere må kunne gjøre, etter hva hun har vært utsatt for.

Send henne gjerne et svar i posten eller skriv her eller svar på email som vi har sendt.

Etter at artikkelen ble postet, har vi mottatt svar uten noen svar,

Det har gått et par år – fugledamen lever ennå, men er 100 % pleiepasient.

Eneste måten hun kan nås på er sms, dersom noen føler for å støtte,

Send gjerne noen ord til henne på 47339195.

Her er en artig  video – den er laget av en av Fugledamens elever,
gå nedover på siden til du kommer til en video som heter BIRDESS,
og trykk på den, og gjerne opp i større format,
så får du et inntrykk av «Fugledamen in action»,
før MT slo til, og hindret henne i å hjelpe fugler som trengte det.
Har sett video mange ganger, det er en fornøyelse, så kos dere:

 

 

måkeforbud

Linker:

Det ble fastsatt nye forskrifter av Landbruks- og matdepartementet 11. august 2015. Siri Martinsen sier at disse er en god del bedre  enn foregående lovverk. Det skal sies. Men det endrer ikke på de horrible og brutale overgrep som er begått mot Fugledamen og mange andre. De burde likevel få erstatning og oppreisning – om mulig, samt få svar på hva som har skjedd med dyrene deres, i de tilfeller hvor dette er uklart.

De nye forskriftene kan ses via link nedenfor:


Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 11. august 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 7, § 16, § 23, § 24 og § 27, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

§ 1.Formål

Forskriften skal fremme god velferd og respekt for dyr i forbindelse med omsetning og midlertidig hold

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-08-11-958

 

Det er mange andre saker, hvor friske dyr blir slaktet ned,

her er noen eksempler og vi vil oppdatere med flere linker senere, samt mottar gjerne linker og historier fra andre, i kommentarfeltet.

Politiet bryter seg inn hos Senjabonden Svein Johnsen og legger han og kona i bakken, i handjern:

http://www.tv2.no/a/5369133

Lokale sauebønder avbryter møte med Mattilsynet inntil tilsynet forteller hva som har skjedd med Mattilsynets brutale nedslakting av villsauene til sauebonden Arvid Solli:

http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/dalane/Sauebonder-slakter-Mattilsynet-3694906.html

Sauebonden Sigmund Salamonsen fra Lofoten, som også havnet i Mattilsynets klør:

http://www.nrk.no/nordland/sauebonde-fra-lofoten-tapte-saken-1.8394659

Sterke scener da Mattilsynet avlivet villsauer – Aftenbladet.no

http://www.aftenbladet.no/…/Sterke-scener-da-Mattilsynetavlivet-villsauer-3661640.html

23. mar. 2015 – Folk i Sokndal har reagert sterkt på at 56 villsauer ble skutt på tunet mens bonden sto og så på. Grotesk avliving, sier nabo.

Merkelig prioritering Den 10. september kom Mattilsynet til et …

norskhuskattforening.net/DVinnleggAnita.pdf

10. sep. 2015 – 11. september kom Mattilsynet tilbake for å ta resten av kattene … prioritere rassia hos en stiftelse som hjelper hjemløse dyr og derigjennom gjør Mattilsynets jobb.

Lov om dyrevelferd:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

  •  

    Denne artikkelen er skrevet av Elin Tønjum

av lysetfranord

Ekornet Ratatosk og hans budskap

ratatosk1

I våre forfedres tro og lære, fantes et ekorn som heter Ratatosk, det ekornet var en budbringer, mellom mennesker og Guder, og løp opp og ned på stammen til Livets tre, Yggdrasil. Esoterisk og astrologisk representerer dette ekornet Merkur.

Vi hadde vår egen lille Ratatosk, vi kalte deg det, der du løp opp og ned på vårt kjære epletre. Vi følte du var en hann. Selv om vi ikke visste, så falt det naturlig å si hann og Ratatosk til/om deg.

 

 

Du var et ekorn som gledet oss, hver gang vi så deg, ble vi glade. Du så glad ut, og vi ble glade av å se deg der du slynget deg fra tre til tre med en imponerende fart eller løp opp og ned stammen på epletreet til fuglebrettet. Du du pleide å sitte helt inni fuglehuset, så du nesten ikke var synlig. Spiste solsikkefrø, nøtter og annet som du fant, også rester etter poteter, gulrøtter og frukt satte du pris på.

Vi har felt en del trær i det siste og en dag skulle vi felle 2 grantrærer. Det hender mennesker feller trær, fordi man trenger ved, trenger mer sol eller for å rydde opp litt for å gi bedre vekstvilkår for trær og planter som står igjen. Det kan bli for tett om man ikke gjør det og trær og planter kan dø av det også. Men din favorittgran, som vi tror du bodde, den skulle vi la stå. Vi kunne se det lå mange kongleskrotter under det treet.

Dagen etter at vi felte to andre grantrær, så vi at du beveget deg langsommere da vi så deg gå på bakken, nær mateplassen. Vi syntes du beveget deg for langsomt til å være frisk, og det var akkurat som du gikk der foran oss, som et rop om hjelp kanskje. At du ville vi skulle se deg. Det hender at dyr som er alvorlig skadet bevisst eller ubevisst søker mennesker.

Vi fant en hov og fanget deg inn, for å se om du var skadet og evt hjelpe deg. Vi satte deg i et fuglebur vi hadde stående. Så at det var noe hår borte fra halen din og et lite rift der og et annet på ryggen. Noen andre synlige skader kunne vi ikke se. Men du beveget deg litt mer langsomt og klosset enn du gjorde vanligvis. Du vasket deg på ekorns vis med labbene, du kunne klatre i sprinklene på buret og satte deg på pinnen som var tvers over i fugleburet. Men du satt ikke helt støtt, og gikk ned igjen i bunnen. Du satte deg med hodet nedover i buret også, som om du var underdanig på et vis. Vi så deg sitte slik ute også før vi fanget deg. Det er ikke slik jeg har sett noe ekorn gjøre før.

Men du spiste og drakk med god apetitt, vi hentet inn de små konglene dine som hadde falt ut av det ene grantreet vi felte, var nok et av dine lager. Dere har flere slike lagre i trær, dere er kjent for å samle. Har lest for å lære mer om ekorn. Dere har 4-5 forskjellige reder, men et hovedrede som er det som dere har unger i, når dere har unger. Det var ikke noe slikt rede i noen av trærne, heldigvis. Men du var kanskje ved mat-lageret ditt da treet ble felt, eller det kan ha vært et rovdyr som kan ha skadet deg.

Vi gjorde så godt vi kunne for deg, et håndkle i bunnen brettet flere ganger, vann og forskjellig mat tilgjengelig. Nøtter, solsikkefrø, dine småkongler og noen grønne blader osv. Du spiste en del og vi trodde det ville gå bra, men så satt du med hodet slik ned.

Du var liksom vårt ansvar på et vis og det føltes riktig å ta oss av deg. Vi bar buret ned i skogen også, og satt det ved treet som vi tror du bodde i, men du ville ikke gå ut av buret. Du var rett og slett for dårlig, til å velge friheten.

Var i løpende dialog med Siri Martinsen, Gry Jannicke Jarlum og også sjaman Eirik Myrhaug, på en gang, for vi ville gjøre alt for deg, gi den beste råd og hjelp på alle måter og vi bad for deg.. godsnakket litt med deg og bredte et pledd over buret på 3 sider så du skulle få ro.

Etter en stund la du deg litt over på siden, og til slutt døde du fra oss. Det var så trist,så trist. Din verden var skogen og hagen og fuglebrettet.

Vi er to som opplevde dette og skriver denne artikkelen, men om natten skjedde noe so jeg, Elin, var alene om å oppleve og derfor forteller jeg om dette alene: Jeg følte at ekornet skulle få være inne i huset om natten, etter at det døde. Jeg sa nei til forslag om at du skulle settes utenfor eller i uthuset. Eller begrave deg straks. Jeg ante og følte, liksom visste eller ble varslet, at du skulle komme til meg om natten, om jeg lot deg ligge inne og sove i rommet ved siden av. Men jeg tenkte at det gjorde ikke noe, om du ville komme til meg om natten, var det ok, tenkte jeg.

Og akkurat det skjedde. I løpet av natten, tidlig neste morgen da jeg lå mellom drøm og våken tilstand, var du der ved min side, og du var like stor som et menneske da. Du stod der – i min drøm – så på meg, med dine store sorte ekorn-øyne, lenge uten å si noe. Jeg forklarte at vi forsøkte hjelpe deg, og at vi ville deg vel, og at vi var så triste for at du var død, sa at vi ville savne deg, at vi var glade i deg. Alt dette formidlet jeg til deg telepatisk.

Du bare stod der og så på meg virata2dere, med dine store sorte ekorn-øyne. Men etter en tid, kommuniserte du, det må ha vært telepati. Du sa at du ville være her, at du ville være hos meg, og du spurte om det var ok.

Jeg bekreftet at det var ok, at du selvsagt alltid var velkommen her. Du sa at du ville komme tilbake.

 

Ok, sa jeg, om du klarer det på noe vis, f eks å komme tilbake i et annet ekorn, eller om du blir født igjen som en ekorn-unge og kommer tilbake, så gjør gjerne det, du er velkommen, sa jeg. Hvordan det enn kan skje.

Deretter forklarte du at vi trenger trærne.. og du viste meg alt fra ditt perspektiv. Jeg så at vi burde tatt enda mer hensyn, til ekorn og fugler, like mye som til oss selv. Det er menneskets oppgave som forvalter, at vi tenker mer på ALLES behov, ikke bare våre egne behov. Vi er forvalterne, av naturen rundt oss, det er et ansvar vi må være verdige. Vi må sørge for at også andre skapninger som bor og lever i vårt hjem, hage, skogen nær oss, også får sine behov ivaretatt, og har det godt. Mange flere mennesker bør bli klar over at dette er vårt ansvar.

Vi trenger trærne, det er sant, både mennesker, planter og dyr.

Vi trenger hverandre og det er menneskets ansvar å forvalte, med HENSYN til ALLE parter, ikke bare seg selv. Både globalt og lokalt, og også på vår lille flekk av Moder Jord, om vi er så heldig å ha f eks hus med hage. Det er også andre skapninger der, som trenger hverandre, og trærne.

Vi elsker trær, egentlig, har alltid vært treklemmere og er glade medlemmer i Norsk treklemmer-klubb på Facebook og bidrar der. Trærne gir seg selv og av seg selv, de er gode generøse vesner. Men alles interesser bør ivaretas.

Det ble en del tårer og smerter de første dagene. Vi begravet deg på beste vis vi kunne og tok også noen bilder før vi lukket graven din. Her er et par av de.

ratatosk hjerteratatosk i grav

 

Ekorn er bare helt nydelige, selv etter sin død..

Det var tomt og trist etter deg. Og vi lurte på om det noensinne ville komme et nytt ekorn til fuglebrettet vårt, og hvor mange år kunne det evt ta?

 

 

Samtidig tok jeg på alvor hva jeg opplevde, at du kom til meg og sa du ville være her, være hos oss, og at du ville komme tilbake. Hvorfor det? At du ville være her kan jeg forstå, men være hos meg.. litt uventet av et ekorn. Men jeg oppfattet det som ditt budskap i drømmen.

Om jeg skal gjette så tror jeg du ble rørt over våre tårer og hvor mye vi brydde oss om deg, selv om vi er mennesker, så var vi glade i deg, sørget over deg, savnet deg.. brydde oss om deg, virkelig ❤

OG, noe merkelig skjedde. Etter bare noen dager, så kom faktisk et ekorn til mateplassen, til fuglebrettet. Utrolig men sant. Dette ekornet var litt større, litt annen kroppsform og mye mer rødbrun i fargen, du var litt mindre og mer grå i fargene, selv om begge så ut til å være i pels-skifte fra vinterpels til sommerpels. Det var et ekorn vi aldri hadde sett tidligere. Hvor kom det fra?

Dette ekornet har fortsatt å besøke mateplassen vår. Vi undrer oss stort, om ekornet kan være din partner, om det kanskje er små ekorn-unger på vei, om det på et vis er du som har kommet tilbake, i en annen ekorns ham, eller om det var noen du «kjente» som så at dine boliger og matlagre ble ledig.. vi vet ikke. Om det kommer små unger, kommer du kanskje tilbake som en av dem.

Etter noen dager ble vi glade for å se to ekorn, som til og med løp sammen. Men gleden ble kort, bare noen timer senere begravet vi enda et ekorn, det var blitt påkjørt, lå midt i veien og en kråke hadde begynt å hakke på det. Vi begravet ekornet ved siden av Ratatosk og var triste igjen.

I dagene etter dette, så vi likevel flere ekorn, vi så de var litt forskjellige. Konstaterte at det var iallfall 3 ekorn her, 2 ganske små, som rivaliserte litt på mateplassen antagelig unger født i år, og de kan være flere, man ser oftest et om gangen. Så er det moren deres og et ekorn som er helt likt Ratatosk og som holder seg mer i skogen, mer grå og litt lurvete pels, kanskje det er Ratatosk som kom tilbake ? 😉

Vi er veldig glade for å ha ekorn igjen i epletreet, på mateplassen og i tærne her. Det er en glede hver gang vi ser dem.

Med dette vil vi dele glede og sorg over ekorn, men også be andre mennesker tenke seg om før en feller trær. Man bør lage litt leven rundt treet slik at man skremmer evt ekorn eller fugler bort, man bør se nøye etter om det er noe rede i treet og aldri feller trær i den tiden ekorn eller fugl har unger.

Man bør følge med og hjelpe der en kan, om dyr trenger hjelp og også følge veldig nøye med når man kjører bil slik at færrest mulig dyr blir påkjørt. Spesielt bør postbud og andre som kjører mye, være nøye med å ha oppmerksomheten på veien.

Trenger å vite mer om ekorn, og det er en av grunnene til at vi skriver dette. Vil gjerne ha tilbakemeldinger og samle mer info her, om ekorn, om noen vil dele sine erfaringer eller kommentere med info eller av andre grunner, så er det kjærkomment.

ekorn

Her er noen linker å begynne med:

https://no.wikipedia.org/wiki/Ekorn

https://snl.no/ekorn

Og om/når man må felle et tre, sjekk nøye om det finnes et rede eller matlager som tilhører ekorn eller fugl. Man bør faktisk også slå ihel/avlive treet før man feller det. Også for treets skyld. Det er gammel tradisjon som få vet om og prakiserer. Det er tradisjon bl a hos samene og her er hvordan det gjøres:

Gå 3 ganger rundt treet motsols, og slå 3 ganger med baksiden av øksen mot treet og be om at treets ånd og forskjellige vesner, ånder, fugler, ekorn eller hva det måtte være, må forlate treet og gå til andre trær i omgivelsene om det er mulig. Men selv om en gjør dette bør en se nøye etter i treet før man feller det, om noen bor der og gjøre det mest mulig trygt og forsvarlig for alle parter.

Det er vårt ansvar. Vi mennesker har fått tillit og ansvar for å forvalte naturen til alles beste, vi trenger trærne og det er også andre å ta hensyn til, andre skapninger i felleskapet, som vi alltid bør tenke på før vi tar en avgjørelse f eks å felle et tre, bygge en vei osv.

Også vi er en del av helheten, men har et spesielt ansvar for å også ivareta alle andre skapninger rundt oss og deres behov. Slik forstod vi budskapet fra ekornet Ratatosk og ønsker å bringe det videre ❤

Elin Tønjum og Per-Vidar Nikolaisønn

rarat

av lysetfranord

In memory of Rauni-Leena Luukanen Kilde – English version

 

Rauni_Leena_Luukanen-Kilde

Norwegian version: https://lysetfranord.wordpress.com/2015/02/09/rauni-leena-luukanen-kilde-til-minne-3/

Yesterday we received the sad message, that you had left us.
You were famous for the words: «There is no death» – which also was the title of your first bestseller. A book that became important for many people. And now you are dead, they say..

But you were right, there is no death.

You live on somewhere else, and are still here with us – in spirit and thoughts. And also by your words and work, which will survive and be able to enrich and give knowledge to people in the future. A person lives as long as they are remembered, and you will be remembered by many, for a long long time to come.

You left your physical body the 8 of February 2015 in Finland. The life you lived and the role you had in this life is over. Everyone who had the privilege to meet and to get to know you, know that you are special, very special.

You were so strong, so intelligent, so full of wisdom and knowledge. You had a knowledge, authority and understanding, that few others have. You talked about scary things, military secrets, psychotronic weapons, non lethal weapons, which are actually deadly, you said. The name is incorrect, you said.  Non lethal weapons kill, but they do it slowly. (Like in the song «Killing me softly»)

You talked about Mind control, harassment, radiation, UFO, top secret technology and many other things that could not stand the light of day. You dared to speak about topics that few dared to mention. You went to major conferences and meetings, and gave information and knowledge about serious subjects few knew anything about or talked about.

You said things just as it was. Some listened, but many would not listen. Truth is not always beautiful, but rather it can be both ugly and uncomfortable. And for those who live ordinary lives, it could often be easier and more comfortable to close eyes and ears.

Some prefer not to know the unpleasant truths, but ignorance can in many cases be dangerous. A good example is vaccines, where you – as one of very few doctors worldwide, came with clear warnings and you were right. Many who did not hear your warnings must ünfortunately live with great damage to their health.

You often said that you sowed seeds, some people would understand, others not.

It was difficult and painful for me, too, to take over me all this extreme knowledge and information. I could not comprehend how I could live with such knowledge, if the world really was that bad. But I was not so made that I could just close my eyes and ears. I just had to know the truth, to know if it was really true that so extreme and evil things existed. I hoped for a long time that it was not true. But it turned out that the reality was that they were. We manage to live on, however, although some knowledge and experiences can be heavy to carry.

I remember that I asked you if you were ABSOLUTELY sure. And you confirmed that you were sure. You had once felt as me and spent years digging and seeking the truth about these topics, and you had found facts that confirmed that mind control technologies were real.
«This is no religion that one can choose to believe in or not. One can choose to be informed or to be uninformed, and live in denial of reality,» you said.

Many others who knew kept their mouth shut, perhaps in fear for their lives. Many people were harassed or threatened into silence, prone to nasty harassment, threats and thwart. It hit you too, but it didn`t stop you. You traveled all over the world to attend conferences, radio programs and to inform about many topics that were taboo. You were constantly interviewed, to get out important information, enabling more people to be aware of what is happening with the world and with us. The hope was to stop the sinister and create a better world. Internet and Skype made it possible for you to attend also where you were not physically present. You stood on this, wrote books, and fought for truth and justice until your last breath.
I stood by your side several times when we confronted the systems people face to face. Their reactions revealed in some cases that they didn`t know about these things and were shocked. In other cases, it was obvious that they knew but didn`t want to talk about it. Backed away .. literally and said things like: «Yes it is very important and serious the topic, but it’s not a an issue/on the agenda for this conference». Such cases removed last traces of doubt in me ..

The last time we talked, you said that you h ass finished writing your latest book and that it will come out, whatever happens. This book is important and we are waiting for it, because you said, it will tell EVERYTHING. The title will be: «Bright light on dark shadows.»

You said you thought you were to die now, that your time had come, but you would not, you wanted to fight on and you thought it would give you some more time. You would go to Finland, for some reason, for about one moth, then you would return to your home in Norway.

I had a bad feeling about this trip of yours, and begged you on the telephone and also in a letter not go to Finland. I thought it was better and less risky for your health if you rested and received treatment in Norway. But you would not listen. Your will was very strong, as always. You also told us that you already had attempted to go to Finland, you came to the airport but were prevented from going, and had to go home. It was then we had our last conversation by telephone. Maybe it was the universe that gave a hint, I do not know. But when you went again it became your last journey.

You often said, that as long as there is life in us, we must fight, expose and tell the truth, about what is hidden. we agreed on that. And you lived as you learned, until the end. I have tried in my own way in periods to do the same, toghether with you, alone and together with other partners. But even though I was much younger than you, In didn`t have the energy to keep on as intensely as you did, continuously. I admired you for this. In spite of your age, you were very busy and always steadfast and incorruptible, fighting for the truth.

No matter how much you were opposed, harassed, stalked and lynched, nothing could stop you. Nor could yo be bribed or bought. In a way you did not care what people thought, on the other hand, you did. It bothered you that it was so much outright lies and falsehoods to defame you, eg on Wikipedia. And that so many had so little knowledge and understanding.

One day I made me a profile on Wikipedia, and together we edited away lies and negative smear campaign there. It felt good to edit away lies and replaced it with the truth about you. We were both very satisfied with the result. I was happy to be able to do this for you, and you were thankful. But the truth was edited out again, and changed into lies, old and new, after a short time.

Sometimes it was done by anonymous people, other occations we could see at Wikipedia, who had done this and found that they had received prices from Wikipedia, just for doing the ugly things that was made earlier in the article about your person. This persons bragged about their Masonic degrees and symbolism in their prophile on Wikipedia. It is sad how truth so quickly could be edited away ans how little it was worth. On Wikipedia, anyone can edit and it is good that everyone has this possibility, but it is clear that editing in many cases are organized, and that info can not always be trusted, as in your case. I know that you will wish that I write this. So that people remember this when they read about you.
This was perhaps a bit much words from me, but I was so touched by your book, «There is no death» – already as a teenager, when it came out in the early 80s. And I still remember that you were interviewed on the Norwegian News on TV. A Finnish doctor and periodically health minister, who had begun to write books with automatic writing and was a researcher in topics as parapsycology, ufo, life and death. I thought you were fantastic and interesting already then. No doubt a brave pioneer. But I did`t know then, that I would meet you, get to know, cooperate and be your close friend for so many years.

We met when I was invited to a meeting of dissidents, think it was the year 2000. I was trying to help people who were innocent but had been judged by Norwegian courts. And I was severely harassed – in order to stop the truth about these cases, that I qualified to be invited to this meeting for dissidents, were we met.
In 2002 and 2003 we collaborated to write documents to a government-appointed committee. How it went, I will tell more about later, in the comments. Counter acts and sabotation against our work was extreme. We continued to work toghether after that. We went and stood together at conferences in the Department of Justice and elsewhere, and got the truth forward, where we could. Supported each other where we could, and also as friends in private.

Anything more I need not say, than that it has been a great joy, enrichment and privilege to get to know you and be your friend. We learned much from each other, I will be thankful forever for that.

Dear dear good strong Fighter for Truth Rauni, we will never forget you and nobody can take your place in our hearts.

Peace be with you on your journey ahead, your efforts here on earth was quite formidable, risked your life for truth – as long as there was life in you, you fight for truth, justice and peace.

I have promised you to continue this work.

Greetings from your friend through many years.
Until we meet again ❤ There is no death ❤

Elin Tønjum

20140520_120510-1

Per-Vidar Nikolaisønn:The General in the struggle for higher consciousness – «The Great Lady of Counciussnes» – Rauni Leena Luukanen Kilde, has walked on to an even higher consciousness. Her demise reminds me of her famous words: «They are no death,» and it is good to know that Rauni are heading to some place better, than we are in matter experiencing it daily.

I’ve met Rauni on a few occasions and been fortunate to be a guest in her home in Son in the Oslofjord, together with Elin Tønjum. Rauni gave an impression of a beeing a warm human being, with a glittering intellect.

I felt honored to be welcomed to the home of the famous Rauni-Leena Luukanen Kilde. She was thruly a world star, on the truth-seeking scene. She was the author of the bestseller book «There is no death» and several other higly interesting books. She was also an international speaker, within her special areas of the hidden power elite and its horrible inhuman technology. Rauni also talked about the awareness around what humans are of fantastic beeings, and she had been a role model for me and many others, who are looking for the same truth as Rauni continuously searched and expressed information about, her whole life until her last breath.

Her knowledge of the UFO and other extra terrestrial life in the universe, which is here to help us, was tried silent and opposed by the power cabal, a handful of evil and very corrupt people within the intelligence services, weapons manufacturing, finance and global medicine manufacturers (the globalists). These negative forces does not want man to be conscious of our multidimensjonale energy, that make up our soul and spirit. I promise to continue this struggle for truth and awareness

I will light the peace of your memory Rauni, by this poem by Kolbein Falkeid:

«Death is not as daunting as before. People i loved has gone ahead and marked ski trails. They were forest guys and mountain adept. I will find the way”.

 
Your friend Per-Vidar Nikolaisönn
 
2014-10-10 12.29.46

The important thing now is that Rauni-Leena and her important information is heard and that her message is broadcasted. That was what was important to her, what she was fighting for, to get information about these important issues out to the people.

Thank in advance, everyone who would like to contribute spreading her important information far and wide, before its to late. Because we can see more sensorship and restrictions day by day.

We urge everyone to listen to and spread her words which are still alive and there’s a lot of her work and information to be found on the internet for free: lectures, interviews, videos, articles. Her books can be borrowed from your Library, or on interlibrary loan if you or your library don`t not have them, in those cases, where they can no longer be purchased.

We will gather here, some good links to read, see and hear Rauni-Leena and hear her message. A good start can be this film about Rauni by Lucas Alexander.

«The great dame of Consciousness»

Here is an interview that was done with her in Switzerland:
http://www.anti-zensur.info/
And here are two interviews that were done in her home:
Rauni Source – on Mind Control, Out of Body experience,
humanity and her books, and her harassment
Bases 5 Part 1

Bases 5 Part 2: –

The link below opens a playlist on YouTube playing all 13 parts of the interview in one:
http://www.youtube.com/view_play_list?p=479B833C0B969CB9
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/nyhetsspeilet tv-issues-of-mind…

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/bakgrunnen-for-tankekontroll/

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/08/per Aslak-ertresvag-reviewer-ps…

It would please us, and surely also Rauni, if anyone feels to write a few words here. You are welcome to do that whether you knew Rauni or not, if you have something on your mind, feel to say a few words, in remembering of Rauni and what she meant for you. If you have thoughts, messages or questions.
Let love, peace and light be with you Rauni-Leena Luukanen Kilde. In loving memory ❤
May light, love and good forces be with you on your journey.

There is no death. We will meet again one day ❤

Det_finnes_ingen_doed_Luukanen

av lysetfranord

Rauni-Leena Luukanen Kilde – Til minne

Rauni_Leena_Luukanen-Kilde

English version:https://lysetfranord.wordpress.com/2015/02/10/in-memory-of-rauni-leena-luukanen-kilde-english-version/

I går fikk vi den triste beskjed, om at du har forlatt oss. Du som var kjent for å si og skrive: «Det finnes ingen død» – var død, ble det sagt.

Men det er helt klart, at du hadde rett, det finnes ingen død.

Den du var og er, lever videre et annet sted. Og også her hos oss, i ånd og gjennom dine ord og arbeid. Det vil bestå og kunne berike og gi kunnskaper til stadig nye mennesker også fremover. Man lever så lenge man blir husket sies det, og du er et menneske som vil bli husket av svært mange, lenge lenge..

Du forlot din fysiske kropp i går, i Finland. Det liv du levde og den rollen du hadde i dette livet er over. Alle som hadde privilegiet å treffe deg og bli kjent med deg vet, at du var spesiell, veldig spesiell.

Du var så sterk, så intelligent, så kunnskapsrik. Du hadde viten, autoritet, forståelse og kunnskaper, som få andre hadde. Du snakket om skremmende ting, militære hemmeligheter, psykotroniske våpen, non lethal weapons, som faktisk er dødelige, sa du. Og påpekte at navnet dermed var feil. «Ikke-dødelige våpen» dreper langsomt, som i sangen: «Killing me softly».

Du snakket om Mind control, stråling, top secret teknologi og mye annet som ikke tålte dagens lys. Du talte der de fleste andre tiet. Du oppsøkte viktige konferanser og forsamlinger, kom med info om alvorlige tema få vet noe om eller snakker om.

Du sa ting akkurat som det var. Noen hørte, men mange ville ikke høre. Sannheten er ikke alltid vakker, snarere kan den være både stygg og ubehagelig. Og for de som lever vanlige liv, kunne det ofte være lettere og mer behagelig å lukke øyne og ører, enn å måtte forholde seg til dette.

Noen foretrekker å ikke vite, det ubehagelige, en uvitenhet kan i mange tilfeller være farlig. Et godt eksempel er vaksiner, der du som en av veldig få leger på verdensbasis, kom med klare advarsler og fikk rett. Mange som ikke hørte dine advarsler må leve med store helseskader.

Du sa ofte at du sådde frø, så fikk de som kunne ta det, ta imot.

Det var vanskelig og vondt også for meg, å ta inn over meg alt dette uhyggelige. Ja jeg kunne ikke fatte hvordan jeg kunne leve videre med slik kunnskap, dersom verden virkelig var så ille. Men jeg var ikke slik laget at jeg bare kunne lukke øyne og ører, jeg bare måtte vite sannheten, vite om det virkelig var sant at så ekstreme og onde ting fantes. Håpet i det lengste at det du snakket om, ikke var sant.  Men det viste seg, at realitetene var som de var. Og man lærer seg å leve videre, likevel, selv om noen kunnskaper og erfaringer kan være tunge å bære.

Husker jeg spurte deg om du var HELT sikker. Og du bekreftet at du var helt sikker. Du hadde selv følt det samme som meg og derfor brukt mange år på å grave i uhyggelighetene og fått bekreftet at mind control osv, var reelt. Dette er ingen religion som man kan velge å tro eller ikke tro på, sa du. Man kan velge å være informert eller å være uinformert – leve i fornektelse av realitetene. For oss begge var det en selvfølge å forsåke å få vite og forstå mest mulig. Så vi var av de som søkte kunnskaper der mange ikke våget, men samtidig var det mange som våget, og de blir flere og flere, heldigvis.

Mange andre som vet om disse tingene, holdt kjeft, kanskje i frykt for sine liv, eller for at noe skulle skje med deres barn. Mange er blitt trakassert eller truet til taushet, mange inkludert meg, har blitt utsatt for stygg trakassering, trusler, svertekampanjer og motarbeidelser. Alt dette rammet deg også, men du lot deg ikke stoppe. Du reiste verden over for å delta på konferanser, radioprogrammer, holde foredrag om mange tema som var tabu. Du ble stadig intervjuet, for å få ut viktig info, slik at flere skulle bli klar over hva som holder på å skje, med verden og med oss. Håpet var å stanse det uhyggelige og skape en bedre verden. Internett og skype gjorde det mulig for deg å delta også der du ikke var fysisk tilstede. Du stod på med dette, skrev bøker osv, kjempet for sannhet og rettferdighet helt inntil det siste. Gav aldri opp.

Jeg stod også ved din side flere ganger da vi konfronterte systemets folk face to face. Deres reaksjoner avslørte i noen tilfeller ekte uvitenhet og sjokk, i andre tilfeller, bekreftet de at de visste, men sa de ikke ville snakke om dette. Rygget bakover.. bokstavelig talt og sa ting som:

«Ja det er veldig viktig og alvorlig det du tar opp, men det er ikke tema nå»

Slike tilfeller fjernet siste rester av tvil hos meg..

Siste gangen vi snakket sammen, sa du at din siste bok var skrevet ferdig, og at den vil komme ut, uansett hva som skjer. Den boken er viktig, og den venter vi på. Den skulle fortelle ALT. Tror den skulle hete noe slikt som:

«Bright light on dark shadows».

Du sa det var nok meningen at du skulle dø nå, at din tid var kommet, men du ville ikke, du ville kjempe videre og du trodde det skulle gå litt til. Du ville til Finland, av en eller annen grunn. Ikke for å bli der, du da du skulle være der en måned, så skulle du tilbake til ditt hjem i Norge. Jeg hadde ingen god følelse ang at du skulle reise, så jeg tryglet deg både skriftlig og muntlig om å ikke dra til Finland, tenkte det var bedre og mindre risikabelt for din helse om du hvilte og fikk behandling i Norge. Men du ville ikke høre. Du var meget bestemt, som alltid. Du fortalte også at du hadde forsøkt å reise, at du kom til flyplassen men ble hindret i å dra, og måtte dra hjem. Det var da jeg snakket med deg. Det kan jo ha vært universet som gav et hint, jeg vet ikke. Men du ville forsøke igjen, sa du –  og du dro, det ble din siste reise..

Du sa ofte – at så lenge det er liv i oss, så må vi kjempe, avsløre og fortelle sannheten, også om det som er skjult. Dette var vi enige om. Og du levde som du lærte, inntil siste slutt. Også jeg har forsøkt på min måte, i perioder, så mye jeg har hatt krefter til, både sammen med deg, alene, og sammen med andre samarbeidspartnere. Men selv om jeg var mye yngre enn deg, så hadde jeg ikke energi til å stå på like intenst som du gjorde, kontinuerlig. Jeg beundret deg for hvordan du stod på, med et tett program. På tross av din alder, holdt du et veldig tempo, alltid like standhaftig og ubestikkelig, for sannheten.

Uansett hvor mye du ble motarbeidet, trakassert, lynsjet og baksnakket, lot du deg ikke stoppe. Heller ikke lot du deg bestikke eller kjøpe. På en måte brydde du deg ikke om hva folk syntes, på den annen side, gjorde du det. Det plaget deg at det stod så mye regelrett løgn og usannheter for å sverte deg, f eks på Wikipedia. Og at såpass mange hadde så liten kunnskap og forståelse.

For noen år siden laget jeg meg en profil på Wikipedia, og sammen redigerte vi vekk løgner og negativ sverte-kampanje-skrift. Det gjorde godt, å redigere bort løgnene og erstatte det med sannheten om deg. Vi var begge godt fornøyde med resultatet. Var så glad for å kunne gjøre dette for deg. Men dessverre varte ikke lenge før sannheten om deg ble redigert bort. Noen av de som bidro til svertekampanje var anonyme, andre ganger kunne vi se på Wikipedia, hvem som hadde gjort dette og fant at vedkommende hadde fått priser av Wikipedia, nettopp for det stygge som var gjort tidligere i artikkelen om din person. Aktørene hadde skryteside hvor de skrøt av sine frimurergrader og symbolikk. Det er jo ikke vanlig, i Norge, at slike skryter av det og fremhever det. Men disse personenes side på Wikipedia var slik. Det var ganske sprøtt, hvordan sannheten så fort kunne redigeres bort, på Wikipedia, hvor lite det var verdt. På Wikipedia kan hvem som helst redigere «sannheten» og det er bra at alle har tilgang, men det er tydelig at det også i mange tilfeller er organisert, hva som gjøres der og at infoen ikke kan stoles på, som i ditt tilfelle. Og jeg vet at du vil ønske at jeg skriver dette. Slik at folk husker det når de leser om deg. Vi gav opp å bruke tid på Wikipedia fordi sannheten om deg, ble redigert bort nesten like fort som vi fikk postet..

Dette ble kanskje litt mye skrift fra meg, men jeg ble grepet av din bok, «Det finnes ingen død» – allerede som tenåring, da den kom ut på begynnelsen av 80-tallet. Og jeg husker ennå at du ble intervjuet på den Norske Dagsrevyen. Denne kontroversielle Finske lege og periodevis helseminister, som hadde begynt å skrive bøker med automatskrift og som ble forsker innen bl a parasykologi, ufo, liv og død. Jeg syntes du var fantastisk og spennende allerede da, en modig pioneer og heltinne på noen vis. Men jeg ante ingenting da, om at jeg skulle få treffe deg, bli kjent med deg og være din nære venninne i så mange år.

Vi traff hverandre på et møte for dissidenter. Jeg ble invitert dit fordi jeg den gang jobbet med betente justismord, drapsaker – forsøkte å hjelpe noen som satt uskyldig fenglset. Pga dette opplevde jeg sabotasje og motarbeidelser som var ekstremt nok til å bli invitert på dette møtet, hvor også du og din kollega Ida Bjørn-Hansen var invitert. Jeg tror det var år 2000.

I 2002 og 2003 samarbeidet vi om å skrive dokumenter til en regjeringsoppnevnt komite, for å dokumentere eksperimenter på befolkningen uten de rammedes vitende eller tillatelse. Hvordan det gikk, vil jeg komme tilbake til senere, i kommentarfeltet. Motarbeidelsene av vårt arbeid var ekstreme. Og siden har vi samarbeidet når det har passet slik. Stått sammen på konferanser i justisdepartementet og andre steder, og fått sannheten frem, der vi kunne. Støttet hverandre der vi kunne.

Noe mer behøver jeg ikke si, enn at det har vært en stor glede, berikelse og privilegium, å få bli kjent med deg og være din venn.

Kjære kjære gode sterke fronkjemperen Rauni, vi vil aldri glemme deg og ingen ingen kan ta din plass, i våre hjerter som kjente deg.

Fred være med deg på din ferd videre, din innsats her på jord var helt formidabel, med livet som innsats og så lenge det var liv i deg, kjempet du for sannhet, rettferdighet og fred på Moder Jord.

Jeg har lovet deg å fortsette dette arbeidet.

Hilsen din venninne gjennom mange år

Elin Tønjum

20140520_120510-1

Per-Vidar Nikolaisønn:

Generalen i kampen for høyere bevissthet – «The great dame of counciussnes» – Rauni Leena Kilde-Luukanen, har vandret videre til en enda høyere bevissthet. Hennes bortgang minner meg om hennes berømte ord: «De finnes ingen død», og det gjør godt å tenke på situasjonen tatt i betraktning, at Rauni er på vei til det noe bedre, en det vi som er i materien opplever til det daglige.

Jeg har truffet Rauni ved et par anledninger, og vært så heldig å være gjest i hennes hjem i Son i ytre Oslofjord, sammen med Elin Tønjum. Rauni gav et inntrykk av et varmt medmenneske, med et lynende intellekt.

Jeg følte meg beæret i å få lov å komme i besøk til verdensstjernen Rauni Leena Luukanen Kilde. For det var det hun var, en verdensstjerne på sannhetens alter. Som forfatter av bestselgerboken «Det finnes ingen død» samt flere andre bøker, og som internasjonal foredragsholder innenfor hennes spesialområder om det skjulte maktsystemer og dets horrible terror-teknologi, samt bevisstgjøring rundt hva mennesket som et fantastisk vesen egentlig er, er hun et forbilde for meg og mange andre som leter etter den samme sannheten som Rauni kontinuerlig søkte etter og berettet om hele hennes liv til siste åndedrag.

Hennes kunnskaper om UFO og annet ekstra terrestialt liv i universet, som er her for å hjelpe oss, ble forsøkt tiet ihel og motarbeidet av maktkabalen kontrollert av en håndfull onde og svært korrupte mennesker innen etterretning, våpenproduksjon, finans og globale medisinprodusenter (Globalistene), som ikke ønsker at mennesket skal bli bevisst sin mulidimensjonale energier som utgjør vår sjel og ånd. Jeg lover å fortsette kampen for sannhet og bevisstgjøring

Jeg vil lyse fred over ditt minne Rauni, ved dette dikt av Kolbein Falkeid:

» Døden er ikke så skremmende som før. Folk jeg var glad i har gått foran og kvistet løype. De var skogskarer og fjellvante. Jeg finner nok frem.»

Din venn Per-Vidar Nikolaisønn

2014-10-10 12.29.46

Når det gjelder personalia og informasjon om personen Rauni-Leena Luukanen Kilde, så finnes det mange andre stedet om man søker, og hun forteller også selv i sine video-intervjuer. Men vi vil likevel ta med litt her. En god start kan være denne:

Lucas Alexanders film om Rauni 

«The great dame of Consciousness»

Det viktige nå, er at Rauni-Leena og hennes viktige budskap blir hørt, og at alle som vil støtte opp om dette, bidrar med å spre hennes arbeid og informasjon som hun kjempet så hardt og standhaftig med å få ut til folket.

Derfor oppfordrer vi alle, til å lytte til og spre hennes ord og budskap, som ennå er levende.

Det finnes mye på internett gratis tilgjengelig – foredrag, intervjuer, videos, artikler og også hennes bøker. De bøker som ikke kan kjøpes, kan lånes fra Bibliotek, ved fjernlån, dersom biblioteket ditt ikke har dem.

Vi vil samle her, en del gode linker for å lese, se og høre Rauni-Leena og hennes budskap.

Her er fra et intervju som ble gjort med henne i Sveits:

http://www.anti-zensur.info/

Og her er 2 intervjuer som ble gjort i hennes hjem:

Rauni Kilde – on Mind Control, Out of Body experience,
humanity and her books, and her harassment

Bases 5 Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=JpPXf0oLKRA

Bases 5 Part 2:-
http://www.youtube.com/watch?v=LNYj5DMq9qY

Linken under åpner en spilleliste på YouTube som spiller alle 13 deler av intervjuet i ett:.

http://www.youtube.com/view_play_list?p=479B833C0B969CB9

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/nyhetsspeilet-tv-issues-of-mind…

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/bakgrunnen-for-tankekontroll/

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/08/per-aslak-ertresvag-anmelder-ps…

Det ville glede oss, og sikkert også Rauni, om alle som føler for å skrive noen ord her, enten dere kjente Rauni eller ikke, vil gjøre det.

Om dere har noe på hjertet, enten dere føler for å si noen noen ord, minnes, eller dersom dere har tanker, meddelelser eller spørsmål av noe slag. Er dere velkomne til å gi utrykk for det her.

Vi lyser vi fred over Rauni-Leena Luukanen Kildes minne

Måtte lys, kjærlighet og gode krefter være med deg videre på ferden. Det finnes ingen død, en gang skal vi møtes vi igjen ❤

Det_finnes_ingen_doed_Luukanen

av lysetfranord

Massive politistyrker utkommandert mot noen få fredelige mennesker

SONY DSC

Levende mennesker reiser seg mot systemet,  i Norge og i resten av verden.

Det ser ut til å være en økende tendens, også i Norge, til at at massive polititropper settes inn mot sitt eget folk, uten noen særlig grunn. I Sverige har dette vært debattetert mye, fordi mange har vært vitne til at politiet har gått løs på mennesker uten grunn og/eller fremprovosert bråk og gatekamper. Noe slikt skjedde heldigvis ikke oss, men det var uvirkelig å se så vanvittig store politistyrker, som var utkommandert helt uten grunn, slik vi ser det. Og det skulle ikke mye til for at de la hånd på folk, dersom man ikke oppgav full ID fort nok eller forsøkte å filme eller ta bilder.

Ingunn Sigurdsdatter har fremstått som en moderne Jeanne d`Arc. Hun har har vært en viktig pioneer og talsperson – fremmet en del viktige prinsipper som gjelder menneskerettigheter og enkeltmenneskers suverenitet, samt talt staten og bankene midt imot.

Menneskerettighetsforkjemper Ingunn Sigurdsdatter arrestert illustrasjon

Menneskerettighetsforkjemperen Ingunn Sigurdsdatter kidnappes i eget hjem av okkupasjonsmakten fra AS Norge.

http://www.nrk.no/telemark/ingunn-_50_-kastet-ut-av-_egen-stat_-1.11996057

Se også: http://www.sigurdsdatter.com

http://www.allanlionheart.eu

Da systemet varslet at det skulle brukes makt mot henne, bestemte vi oss for å dra til Skien for å støtte Ingunn og hennes mann Michael, i deres livs kamp for sitt hjem. Vi følte for å vise vår solidaritet, når det gjaldt å stå imot tvangs-auksjon, samt avsløre bank-systemets bedrag. Det var var dette det handlet om for oss. Samt viktige prinsipper menneskerettigheter og individets suverenitet, noe vi har kjempet for lenge.

Vi hadde ganske lang vei, og pga problemer med bilen underveis, rakk vi ikke dessverre ikke til Skien i tide, for tidspunktet da det skulle brukes makt mot Ingunn Sigurdsdatter, men vi hørte om arrestasjonen underveis.

Vi hadde ikke trodd at systemets håndlangere ville våge å røre henne, så mye støtte som hun faktisk har, og så vakkert og sterkt som hun har fremmet menneskerettigheter. At norsk politi sender 24 mann for å pågripe Ingunn Sigurdsdatter, var uhyggelig. At det i tillegg skjedde på hennes eget suvererne territorie, Niceland, og helt uten gyldig rettsgrunnlag, gjorde ikke saken bedre.

En del mennesker som var tilstede i Skien skulle også dra til Fetsund dagen etter, for å vise sin solidaritet i forbindelse med et annet hus som skulle gå på tvangs-auksjon. Selv om vi ikke nådde til Skien, ønsket vi å møte opp i Fetsund.

Vi fikk beskjed om at vi skulle møtes på parkeringsplassen utenfor Norges Varemesse på Lillestrøm. 10 – 15 minutter senere var vi der. Noen skulle innom Tinghuset, fikk vi vite. Da vi ankom, fikk vi øye på et stort antall uniformerte politifolk. Noen hadde politi-uniform, andre hadde mer forsvars lignende uniformer. Alle vi så hadde skuddsikre vester. Det var også et ganske stort antall poltibiler og noen av dem hadde hundebur med bjeffende politi-hunder.

Da vi ankom, stod troppene og tok på seg klær og sko og gjorde seg klare, for et eller annet. Det kan ha dreid seg om ca 30 personer. Vi så også flere sivilkledde politimenn. Så det er ganske umulig å kunne vite hvor mange de egentlig var. Vi undret oss over, hvordan de hadde klart å mobilisere så fort, bare 10-15 minutter etter at vi avtalte pr telefon å møtes der. Men vi visste jo ikke på det tidspunkt, om dette hadde noe med oss å gjøre.

Da vi gikk ut av bilen for å se etter de andre og låne et toalett, ble vi fulgt med av flere politibetjenter, som til slutt stoppet oss og krevde at vi måtte oppgi navn, vise legitimasjon osv. Vi etterkom kravet, men jeg sa som sant var, at jeg hadde levd hele mitt liv i Norge uten noensinne å ha opplevd lignende krav. De spurte og gravde, mer enn høflig var, for å si det slik, noe jeg også sa til dem. De krevde i tillegg å se bil og førerkort, og de nektet oss å bevege oss fritt. Hele messe-området og deler av Lillestrøm var avsperret.

Etter at vi hadde ventet der en tid kom Allan Lionheart og 4 andre personer gående, de virket glade og sang en gospel-sang. De hadde en plakat med tilbud om gratis klem, og delte ut røde og rosa roser. Vi to som ventet der, tok imot tilbudet, både om roser og klemmer.

SONY DSC

Politibetjentene derimot, ville ikke ha hverken roser eller klemmer, og lot seg ikke oppmuntre. De stod der i sine skuddsikre vester og så skeptisk på oss. Deretter begynte de å avkreve de nyankomne for personalia, og spørre dem  ut på samme måte som de hadde gjort med oss.

En person hadde ikke legitimasjon på seg, og mente at han ikke hadde plikt til å oppgi det. Politibetjenten ble da sint og sa: «Da må jeg ta tak i deg, altså!» – De beslagla hans kamera, tok tak i ham og førte ham bort. (Se videoer nedenfor, ang dette og for å få et inntrykk av situasjonen og hva som skjedde)

Senere fikk vi vite at 3 personer var arrestert på plassen der, fordi de ikke hadde oppgitt ID fort nok osv. Den ene hadde med seg en sjaman-tromme, politiet mente at det var et mulig våpen (!)

Disse har senere fortalt, at de mente det ble forsøkt fremprovosert en konflikt, vha politihundene. (Noe som er velkjent fra Sverige) På stedet var flere politi-biler, som hadde innebyggede bur med hunder, som gnellet og virket sinte.

Politiet gav beskjed til noen via politiradio at vi var 7.

Men inkludert de 3 arresterte, var det 10 personer totalt.

Det var også sperringer og politistyrker i Fallaveien 79, Fetsund.

Politibetjentene kjempet hardt imot å bli avbildet, noe de begrunnet med at de også var privatpersoner. Vi forsøkte da å forklare, at vi ALLE er personlig ansvarlig for alt vi sier og gjør uansett. Det er ikke lenger noe som heter at man «bare gjør jobben sin». Personen som «gjør jobben sin» – er uansett ansvarlig sine handlinger, dvs for hva han/hun gjør  mot et annet menneske. Dette ble også slått fast i Nurnberg-prosessen.

Det har alltid vært slik, og enda mer etter at Paven i Juli i fjor, la ut et viktig brev på Vatikanets nettsider. Brevet «Motu Proprio» («fra Paven selv») opphevet all immunitet, også for offentlige tjenestemenn – for alle som er underlagt Roman Curie (Vatikanets regjering). Det norske regimet har vært underlagt dette siden 1893 – da «skygge-Grunnloven – Maritime Law» fra Vatikanet ble innført i Norge, uten at det er hjemlet i Grunnloven (med andre ord landssvik). Dette pave-brevet, Motu Proprio, innebærer dermed at norske embedsmenn, som f eks dommere, fylkesmenn, sorenskrivere, namsmenn og politi ikke lenger har noe vern/immunitet mot sivilt søksmål, fra privatpersoner i Norge. Sivilt søksmål er en mulighet i Straffeloven som har eksistert en god stund, for privatpersoner i Norge. Etter at immuniteten nå er fjernet, vil denne rettsprosessen være svært effektiv for privatpersoner, for å  hevde sin rett eller hvis man er blitt forulempet av det offentlige Norge.

I mange land, sa høyesterettsdommere faktisk opp sine stillinger, med virkning fra 1 September 2013, nettopp fordi de forstod implikasjonene av dette. Ben Bernanke, toppsjefen i FED banken som er kontrollert av Vatikanet, sa opp sin stilling med virkning fra nettopp 1 september 2013, samme dag som immuniteten ble fjernet av den dengang nye Pave Francis.

Pave Francis sitt brev som opphever immuniteten til polititjenestemenn, og alle øvrige embedsmenn (dommere, sorenskrivere, namsmenn, fylkesmenn osv) kan leses og lastes ned her direkte fra Vatikanets nettsider http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.html

Men tilbake til hendelsen i Lillestrøm

Hva i all verden trodde de om oss? Og hva tenkte de at vi kunne gjøre?

Dette spurte jeg også betjentene om, men fikk ikke noe svar.

Vi viste frem alt vi hadde frivillig – en veske og en pose, en flaske med litt vann og 2 paraplyer fordi det var svært utrygt for regn. De virket ikke interessert i å se innholdet i posen før vi viste det frem uoppfordret, det virket ikke som de trodde at vi hadde våpen eller noe slikt.

De betjentene vi så på nært hold, bar ikke synlig skytevåpen. Men de hadde skuddsikre vester, kniv og batong, samt uniformer med holdere for våpen. Vi regner med at vanlige politiuniformer i Norge ikke har det. Vi observerte også at en kvinnelig politibetjent voktet en stor grå utstyrskasse – strategisk plassert midt på parkeringsplassen. Det er nærliggende å tro at den inneholdt våpen.

De hadde også de velkjente frimurer-sjakk-rutete bånd på hender og føtter, som de nye politi-uniformene har i dag.. Her ses 10 politibetjenter i Fallaveien, uten at vi ser noen andre..

politi fallaveien

Dette kan tyde på at politiet muligens er overstyrt av Frimurerne? Symboliserer de nye politi-uniformene at politiet bokstavelig talt er bundet på hender og føtter? Stay Behind gir muligens politiet føringer? Stay Behind som mafiamakt i Norge, presenteres utførlig i disse 2 artikler:

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/stay-behind-norges-skjulte-statlige-monster-mafia/comment-page-19/

http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/stay-behind-2-den-fjerde-tjeneste-forratner-rettsvesenet/

Noe mer skjedde egentlig ikke der, annet enn ytterligere gjentagelser av kontrollene, da vi ble tillatt/kommandert til å forlate plassen. Vi oppgav da tjeneste-id-nr på de betjentene som allerede hadde sjekket oss ut. Etter å ha blitt sjekket såpass grundig og pratet med betjentene en times tid, bad vi om å få slippe å gjennomgå dette en gang til. Og de sa det var ok.

«Samme gjengen som i går» – sa en betjent til en annen, til tross for at vi jo ikke hadde vært i Skien.. men vi går ut fra at de kjente oss fra sin overvåkning på internett.. Flere betjenter bekreftet for oss, at det var pga oss de var der.

Alle som var der, fikk beskjed om at vi var uønsket/bortvist i et døgn fra Skedsmo kommune. Husieieren ble også bortvist fra kommunen, til tross for at hans eiendom var erklært som suverent territorie. Vi forlot da kommunen og hadde et hyggelig måltid på et spisested i en annen kommune. Der gav vi også vårt vitnemål, og det ble filmet. Vi var enige om at det var viktig å bevare hvert enkelt vitnes opplevelse, og få dette ut til folket, fordi dette vi hadde opplevd var totalt absurd! Sannsynligvis ble vi også siktet på av skarpskytterne på taket. Det hele var som et uhyggelig absurd teater.

Det var også uvirkelig å høre hvordan de faktiske hendelser ble vridd og vrengt på av media. Noen okkupasjon kan det ikke kalles, når husets rettmessige eier ønsker å tilby noen å bo i/leie sin bolig. Boligen dette gjaldt var lagt ut for salg på tvangs-auksjon, til tross for at eiendommen var erklært som suverent territorie. Eierens ankefrist ang tvangs-salget utløper ikke før i desember. Mens vi var samlet der, fikk vi da også vite at huset var trukket fra tvangs-salg.

Nedenfor ses boligen i Fetsund som dette gjelder, samt kunngjøring i Romerikes blad – ang gård og bruksnr sitt opphør og kunngjøring om eiendommen som suverent territorie.

fallaveien

Spørsmål som vi sitter igjen med er:

Hva i all verden trodde Politiet om oss?

Hva ble de utkommanderte polititroppene fortalt om oss?!

Er vi det nye fiendebildet? Fredelige mennesker som synger gospel, står sammen i solidaritet mot urett, overgrep og tvangs-salg av gode menneskers hjem?

Er mennesker med varme i hjertene det nye fiendebildet? Mennesker som bryr seg om andre, stiller opp for hverandre i kjærlighet og gjerne gir hverandre en klem og litt hjerterom også til ukjente, er vi «farlige»? På hvilken måte?

Hvorfor trengte man skuddsikre vester, og et stort antall hunder, batonger osv?

Hvem tok avgjørelsen om at denne svært store politi-aksjon var nødvendig, og hvorfor?

Trenger vi i det hele tatt politi og millitære, som settes inn mot sitt eget folk, totalt fredelige mennesker slik? HVOR mye koster slike aksjoner?

Hvor mange var utkommenadert og på hvilken begrunnelse?

Dersom noen har meninger eller svar på dette, så er vi åpne for kommentarer her, og trykk gjerne liker om dere liker artikkelen.

Det er også svært kjærkomment om andre som var tilstede, vitner om sine opplevelser.

Stor klem fra Elin Tønjum og Per-Vidar Nikolaisønn

konfrontasjon

av lysetfranord